Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(1. 10. 1976)


Úloha č. 40

Marián Jurkovský, Spišská Nová Ves

Originál pre VN

Mat 2. krokom (13–11)Kontrolná notácia: b. Ka1, Da8, Ve5, Vh1, Sc1, Se8, Jf8, Jh2, Pb2, b3, b6, c2, f4 (13), č. Kd4, Vg1, Vh7, Sd1, Sf2, Ja7, Jc8, Pa3, c6, d7, f3 (11). Touto úlohou sme začali novú štvrťročnú riešiteľskú súťaž.


Riešenie problému č. 35 od Vasila Piptu z Trebišova. b. Ke1, Df7, Sc1, Jf5, Jg8, Pg2 (8), č. Ke5, Vb5, Sh8, Pa5, b4, g6 (6): 1.Df7-c4 Vb5-d5 2.Dc4-e2+ Ke5:f5 3.g2-g4 mat, 1...Va5-c5 2.Dc4-e2+ Ke5-d5 (na K:f5 3.g2-g4 mat) 3.Jg8-e7 mat, 1...Sh8-f6 s hrozbou 2...Sf6-h4+ 2.Sc1-f4+ Ke5:f5 3.Jg8-h6 mat, 1...g6-g5 2.Sc1-b2 Ke5:f5 3.Jg8-e7 mat. Na každý pasívny prvý krok čierneho hrá biely 2.g2-g4 s dvojitou hrozbou 3.Sc1-b2 mat alebo 3.Sc1-f4 mat.


Stav riešiteľskej súťaže po 9. kole

Jozef Fabiny (Bindt), M. Gajdoš (Zamutov), Milan Jurkovský (Spišské Podhradie), Marián Jurkovský (Spišská Nová Ves), R. Lokaj (Hanigovce), L. Matoňák (Poprad), F. Paluška (Michalovce) a V. Pipta (Trebišov) po 22 bodov. J. Fábry (Poprad), F. Šimko (Prakovce) a F. Tvaružek (Svit) po 20 bodov. Č. Bára (Jackov), P. Durst (Levoča), F. Hadušovský (Hrabušice), M. Kseňák (Stará Ľubovňa), M. Križovenský (Vranov nad Topľou), J. Majerčin (Košice), L. Radi (Malý Horeš), A. Štalmach (Bardejov) a J. Frický (Bardejov) po 19 bodov. L. Hromjak (Prakovce) 18 bodov. J. Fedor (Jaklovce), S. Kovaľský (Gelnica), J. Krištofóry (Iliašovce) a P. Pekarčík (Spišská Nová Ves) po 17 bodov. Štefan Fabiny (Spišská Nová Ves) a Ondrej Krištofóry (Smižany) po 15 bodov. I. Čechová (Spišská Nová Ves) a A. Mitrík (Prakovce) po 13 bodov. K. Suchár (Prešov) a Ing. E. Figulová (Košice) po 12 bodov. M. Homza (Prakovce) 11 bodov. O. Alexaj (Mengusovce) 10 bodov. T. Horváth (Valaliky), M. Maťaš (Košice) a R. Valuška (Lastomír) po 8 bodov. E. Spišáková (Košice) 7 bodov. K. Kováčik (Solivar) 6 bodov. I. Kiss (Kežmarok) 4 body. M. Legat (Košice) a P. Binar (Košice) po 2 body.

Upozorňujeme všetkých riešiteľov, že túto šachovú rubriku bolo treba z technických dôvodov pripraviť v predstihu a preto neskoršie odoslané listy nemohli byť čo do počtu bodov zohľadnené.


Vzad <<  >> Vpred