Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(5. 11. 1976)


Úloha č. 45

Marián Jurkovský, Spišská Nová Ves

Originál pre VN

Mat 2. krokom (10–9)Kontrolná notácia: b. Kf4, Va2, Vc4, Sd3, Sg1, Ja8, Jf1, Pa6, b2, e5 (10), č. Kd5, Va7, Vf2, Sa4, Jc8, Jf5, Pb4, e6, f3 (9). Úloha má jednu zvodnosť.


Riešenie problému č. 40 od Mariána Jurkovského. b. Ka1, Da8, Ve5, Vh1, Se8, Jf8, Jh2, Pb2, b3, b6, c2, f4, Sc1 (13), č. Kd4, Vg1, Vh7, Sd1, Sf2, Ja7, Jc8, Pa3, c6, d7, f3 (11): 1.Se8-g6 s hrozbou 2.c2-c3 mat, 1...Vg1:g6 2.Vh1:d1 mat, 1...Sd1:c2 2.Jh2:f3 mat, 1...a3:b2+ 2.Sc1:b2 mat, 1...d7-d5 2.Jf8-e6 mat, 1...Ja7-b5 2.Da8-a4 mat, 1...Sf2-e1 2.Sc1-e3 mat. Ostatné kroky čierneho nemajú význam.


Stav novej riešiteľskej súťaže po 1. kole

I. Bandžuch (Spišské Vlachy), Š. Fabiny (Spišská Nová Ves), J. Fedor (Jaklovce), Š. Halža (Vranov nad Topľou), L. Hromjak (Prakovce), M. Hudý (Valaliky), P. Humeník (Spišská Nová Ves), Marián Jurkovský (Spišské Podhradie), I. Kiss (Kežmarok), K. Kováčik (Prešov-Solivar), S. Kovaľský (Gelnica), Ján Krištofóry (Iliašovce), J. Krivoňák (Stará Ľubovňa), M. Križovenský (Vranov nad Topľou), M. Kseňák (Stará Ľubovňa), J. Majerčin (Košice), Ing. P. Pekarčík (Spišská Nová Ves), F. Šimko (Prakovce) a J. Štec (Košice) všetci po 2 bodoch.

Je možné, že niektoré listy riešiteľov sa dostali na nesprávne miesto a aby sa predišlo zbytočnému hľadaniu, žiadame všetkých riešiteľov, ktorým počet priznaných bodov nesúhlasí, aby nám to urýchlene nahlásili.

Konečný stav riešiteľskej súťaže za 3. štvrťrok a mená výhercov uverejníme neskoršie.


Vzad <<  >> Vpred