Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(12. 11. 1976)


Úloha č. 46

Čestmír Bára, Jackov

Originál pre VN

Mat 2. krokom (3–4)Kontrolná notácia: b. Kb2, Db7, Jb8 (3), č. Kb5, Pa6, b6, c6 (4). Táto miniatúrka má jednu zvodnosť.


Riešenie problému č. 41 od Jozefa Fabinyho z Bindtu. b. Kd1, Dd6, Ve7, Vh4, Sd3, Sh2, Je1, Jh3, Pb2, d5 (10), č. Kd4, Vg4, Sa8, Sg5, Je5, Jg1, Pa5, a7, b6, f5, h5 (11): 1.Ve7-c7 s hrozbou 2.Dd6:e5 mat, 1...Je5:d3 2.Je1-c2+ Kd4-e4 3.Jh3:g5 mat, 1...Je5-c6 (Sa8-c6) 2.Sh2:g1+ Sg5-e3 3.d5:c6 mat, 1...Kd4-e3 2.Dd6:e5+ Vg4-e4 3.Sh2:g1 mat, 1...Vg4-f4 2.Sh2:g1 mat. Napodiv väčší počet riešiteľov vyhlásil, že úloha je neriešiteľná.


Stav riešiteľskej súťaže po 2. kole

J. Fábry (Poprad), Štefan Fabiny (Spišská Nová Ves), L. Hromjak (Prakovce), F. Šimko (Prakovce), J. Štec (Košice) a M. Slovinský (Smolnícka Huta) po 5 bodov. J. Bendzák (Budkovce), Jozef Fabiny (Bindt), T. Horváth (Valaliky), E. Kriššák (Spišská Nová Ves), L. Matoňák (Poprad) a J. Košár (Poprad) po 3 body. I. Bandžuch (Spišské Vlachy), J. Fedor (Jaklovce), J. Frický (Bardejov), Š. Halža (Vranov nad Topľou), M. Hudý (Valaliky), P. Humeník (Spišská Nová Ves), J. Kovalič (Spišská Nová Ves), Marián Jurkovský (Spišská Nová Ves), I. Kiss (Kežmarok), K. Kováčik (Prešov-Solivar), S. Kovaľský (Gelnica), Ján Krištofóry (Iliašovce), J. Krivoňák (Stará Ľubovňa), M. Križovenský (Vranov nad Topľou), M. Kseňák (Stará Ľubovňa), Ondrej Krištofóry (Iliašovce), J. Majerčin (Košice), J. Ondrečko (Košice), Ing. P. Pekarčík (Spišská Nová Ves), F. Hadušovský (Hrabušice) a V. Pipta (Trebišov) po 2 body.


Odkazy redakcie

Rudolf Lokaj, Hanigovce: Vo Vašej dvojťažke (Ka8, Kh3) ide aj 1.Dd8-h4+ Dc4:h4 2.Sa6-f1 mat.

Ján Kovalič, Spišská Nová Ves: Obe Vaše dvojťažky sú nekorektné. U úlohy (Kg8, Ke4) ide aj 1.Sb8-f4 ľub. 2.Jf1-g3 mat. U úlohy (Kh6, Kh4) vo Vašom riešení po 1...Vc4-c5 nie je mat, lebo po 2.Sf8:e7+ ide 2...Vc5-g5. Naproti tomu vedie k matu 1.Db8-e5. Pri tom biely jazdec h5 vidí sa byť zbytočným.

Žiadame opäť všetkých prispievateľov, aby venovali zvýšenú pozornosť korektnosti posielaných originálov, lebo v poslednom čase veľmi sa rozmnožil počet nekorektných príspevkov.


Vzad <<  >> Vpred