Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(10. 12. 1976)


Úloha č. 50

Peter Durst, Kvetnica

Originál pre VN

Mat 2. krokom (6–8)Kontrolná notácia: b. Kb8, Df2, Sb6, Se4, Jd8, Jg5 (6), č. Ke5, Sa2, Je7, Jh5, Pb2, c6, d6, e3 (8). Úloha má dve zdanlivé hry.


Riešenie problému č. 45 od Mariána Jurkovského. b. Kf4, Va2, Vc4, Sd3, Sg1, Ja8, Jf1, Pa6, b2, e5 (10), č. Kd5, Va7, Vf2, Sa4, Jc8, Jf3, Pe6, f3, b4 (9): 1.b2-b3 s hrozbou 2.Sd3-e4 mat, 1...Sa4:b3 2.Va2-a5 mat, 1...Jf5:d6 (g3) 2.Jf1-e3 mat, 1...Vf2-e2 2.Vc4-c5 mat, 1...Jc8-d6 2.Ja8-b6 mat. Zvodnosť: 1.Va2:a4 s hrozbou 2.Va4-a5 mat, ale 1...Va7-b7! Žiaľ úloha má aj vedľajšie riešenie, za ktoré sa priznávajú ďalšie dva body. 1.Sg1:f2 s hrozbou 2.Vc4-c5 mat. Tomu by sa dalo ľahko zabrániť pridaním čierneho pešiaka na poli g3.


Stav riešiteľskej súťaže po 6. kole

J. Frický (Bardejov), Ján Krištofóry (Iliašovce), Ondrej Krištofóry (Iliašovce), L. Matoňák (Poprad), F. Šimko (Prakovce) a J. Štec (Košice) po 22 bodov. J. Fábry (Poprad) 21 bodov. I. Bandžuch (Spišské Vlachy), Š. Fabiny (Spišská Nová Ves), M. Slovinský (Smolnícka Huta) a V. Pipta (Trebišov) po 19 bodov. J. Kovalič (Spišská Nová Ves) 18 bodov. S. Kovaľský (Gelnica), J. Košár (Poprad) a A. Štalmach (Krompachy) po 17 bodov. L. Hromjak (Prakovce) 16 bodov. F. Hadušovský (Hrabušice) 13 bodov. O. Mihalčo (Košice) 12 bodov. J. Fedor (Jaklovce) a J. Majerčin (Košice) po 11 bodov. P. Fejko (Michalovce) 10 bodov. Marián Jurkovský (Spišská Nová Ves), M. Kseňák (Stará Ľubovňa) a K. Suchár (Prešov) po 9 bodov. T. Horváth (Valaliky) a E. Kriššák (Spišská Nová Ves) po 7 bodov. M. Hudý (Valaliky) 6 bodov. Ing. P. Pekarčík (Spišská Nová Ves) 5 bodov. Š. Halža (Vranov nad Topľou), P. Humeník (Spišská Nová Ves) a K. Kováčik (Prešov-Solivar) po 4 body. J. Bendzák (Budkovce) 3 body. I. Kiss (Kežmarok), J. Krivoňák (Stará Ľubovňa), M. Križovenský (Vranov nad Topľou), J. Ondrečko (Spišská Nová Ves) a O. Alexaj (Mengusovce) po 2 body.


Odkazy redakcie

Peter Durst, Kvetnica: Jedna z vašich úloh (Kc2, Ke5) má aj vedľajšie riešenie: 1.Kc2-c3 (d3).


Dôležité upozornenie

U úlohy č. 49 od Jána Kovaliča treba urobiť tieto nasledujúce opravy: odstrániť bieleho strelca na poli b8 a bielych pešiakov na poliach f4 a h4 a pridať bieleho jazdca na poli f7.


Vzad <<  >> Vpred