Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(14. 1. 1977)


Úloha č. 2

Marián Jurkovský, Spišská Nová Ves

Originál pre VN

Mat 2. krokom (9–12)Kontrolná notácia: b. Kd7, Dc1, Ve8, Vf4, Sb8, Jb4, Jf2, Pg3, g5 (9), č. Ke5, Db2, Vc2, Vc3, Sd1, Sd2, Jd8, Jh4, Pb3, c7, d3, e6 (12).


Riešenie problému č. 50 od Petra Dursta z Kvetnice. b. Kb8, Df2, Sb6, Se4, Jd8, Jg5 (6), č. Ke5, Sa2, Je7, Jh5, Pb2, c6, d6, e3 (8): Zdanlivé hry: 1...d6-d5 2.Jd8-f7 mat, 1...Jh5-f4 2.Df2:b2 mat. Vlastné riešenie: 1.Df2-h4 s hrozbou 2.Jg5-f3 mat, 1...d6-d5 2.Jg5-f7 mat, 1...Jh5-f4 2.Dh4-h8 mat, 1...Ke5-f6 2.Sb6-d4 mat. K ničomu nevedie: 1.Sb6:e3 pre 1...b2-b1D(V)+. Veľmi pekná úloha.


Stav riešiteľskej súťaže po 11. kole

J. Krištofóry (Iliašovce), O. Krištofóry (Iliašovce), L. Matoňák (Poprad) a J. Štec (Košice) po 34 bodov. I. Bandžuch (Spišské Vlachy), F. Šimko (Prakovce), M. Slovinský (Smolnícka Huta) a V. Pipta (Trebišov) po 31 bodov. J. Fábry (Poprad) 30 bodov. J. Frický (Bardejov) 29 bodov. Š. Fabiny (Spišská Nová Ves) a S. Kovaľský (Gelnica) po 27 bodov. J. Košár (Poprad) 26 bodov. L. Hromjak (Prakovce) 25 bodov. A. Štalmach (Krompachy) 24 bodov. O. Mihalčo (Košice) 22 bodov. P. Fejko (Michalovce) a J. Kovalič (Spišská Nová Ves) po 20 bodov. J. Majerčin (Košice) 19 bodov. J. Fedor (Jaklovce) 16 bodov. T. Horváth (Valaliky) 14 bodov. M. Hudý (Valaliky) a F. Hadušovský (Hrabušice) po 13 bodov. P. Humeník (Spišská Nová Ves) 12 bodov. K. Suchár (Prešov) 11 bodov. Marián Jurkovský (Spišské Podhradie) a M. Kseňák (Stará Ľubovňa) po 9 bodov. E. Kriššák (Spišská Nová Ves) 7 bodov. Š. Halža (Vranov nad Topľou), K. Kováčik (Prešov-Solivar) a O. Alexaj (Mengusovce) po 6 bodov. Ing. P. Pekarčík (Spišská Nová Ves) a P. Matta (Beniakovce) po 5 bodov. P. Durst (Kvetnica) 4 body.


Odkaz redakcie

Peter Humeník, Spišská Nová Ves: Vaša sedemťažka (Kf7, Kg8) je pomerne elementárna koncovka a nemá charakter úlohy. Preto sa na uverejnenie nehodí. Pokúste sa pre začiatok o nejakú dvoj alebo trojťažku, čo je pre začínajúceho autora ľahšie.


Vzad <<  >> Vpred