Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(18. 2. 1977)


Úloha č. 7

Oto Mihalčo, Košice

Originál pre VN

Mat 2. krokom (8–8)Kontrolná notácia: b. Ke1, Va1, Sg3, Jb8, Je7, Pa3, a5, c3 (8), č. Kc5, Vh4, Vh6, Sc8, Pb5, c4, f3, h3 (8). Dnešná úloha je asi prvotina ďalšieho začínajúceho autora.


Riešenie problému č. 2 od Mariána Jurkovského. b. Kd7, Dc1, Ve8, Vf4, Sb8, Jb4, Jf2, Pg3, g5 (9), č. Ke5, Db2, Vc2, Vc3, Sd1, Sd2, Jd8, Jh4, Pb3, c7, d3, e6 (12): 1.Sb8-a7 s hrozbou 2.Sa7-d4 mat, 1...Jd8-c6 2.Ve8:e6 mat, 1...c7-c5 2.Sa7-b8 mat, 1...Vc3-c5 (c4) 2.Jf2:d3 mat, 1...Sd2:f4 2.Dc1:f4 mat, 1...Sd2-e3 2.Dc1:e3 mat, 1...Jh4-f5 2.Vf4-e4 mat, 1...Jh4-f3 2.Jf2-g4 mat.


Stav riešiteľskej súťaže po 2. kole

I. Bandžuch (Spišské Vlachy), Jozef Fabiny (Bindt), J. Fedor (Jaklovce), Š. Halaj (Drienovec), T. Horváth (Valaliky), Milan Jurkovský (Spišské Podhradie), I. Kiss (Kežmarok), L. Kočík (Košice), M. Hudý (Valaliky), E. Kriššák (Spišská Nová Ves), Ján Krištofóry (Iliašovce), Ondrej Krištofóry (Iliašovce), M. Križovenský (Vranov nad Topľou), I. Kron (Prešov), Ing. P. Matta (Beniakovce), J. Majerčák (Tatranská Lomnica), J. Majerčin (Košice), L. Matoňák (Poprad), O. Mihalčo (Košice), J. Skokan (Spišská Teplica), O. Alexaj (Mengusovce), L. Zvada (Spišská Nová Ves), J. Fábry (Poprad), K. Kováčik (Solivar) a J. Štec (Košice) po 4 body. M. Belohradský (Turnianske Podhradie), M. Ďuriška (Revúca), P. Durst (Kvetnica), Štefan Fabiny (Spišská Nová Ves), J. Frický (Bardejov), J. Ivanoc (Milhostov), J. Mudronček (Poprad), V. Pipta (Trebišov), M. Slovinský (Smolnícka Huta), J. Tomaš (Vojčice), M. Kseňák (Stará Ľubovňa), A. Mitrík (Prakovce) a nepodpísaný riešiteľ po 2 body.


Vzad <<  >> Vpred