Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(7. 1. 1977)


Úloha č. 1

Ján Kovalič, Spišská Nová Ves

Originál pre VN

Mat 2. krokom (7–8)Kontrolná notácia: b. Ke2, Dg7, Vh4, Je8, Pb4, g2, h5 (7), č. Kd5, Ve6, Pb5, c5, c6, e3, e7, h6 (8). Úloha má jednu zdanlivú hru.


Riešenie problému č. 49 od J. Kovaliča zo Spišskej Novej Vsi. b. Kg8, Da6, Vf2, Sc4, Jf1, Jf7, Pe3, a7 (8), č. Ka4, Vd5, Sa1, Sa8, Jf3, Pd7, g4, g7 (8): 1.Da6-b6 s hrozbou 2.Jf1-g3 mat, 1...Ke4-f5 2.Jf1-g3 mat, 1...Jf3-d4 2.Vf2-f4 mat, 1...Sa1-d4 (Vd5-c5) 2.Db6-b1 mat, 1...Vd5-d4 (Sa1-e5) 2.Db6-g6 mat. Ostatné kroky čierneho nemajú význam.


Stav riešiteľskej súťaže po 10. kole

Ján Krištofóry (Iliašovce), Ondrej Krištofóry (Iliašovce) a L. Matoňák (Poprad) po 32 bodov. J. Fábry (Poprad) a J. Štec (Košice) po 30 bodov. F. Šimko (Prakovce) a V. Pipta (Trebišov) po 29 bodov. I. Bandžuch (Spišské Vlachy), Š. Fabiny (Spišská Nová Ves), J. Frický (Bardejov) a M. Slovinský (Smolnícka Huta) po 27 bodov. S. Kovaľský (Gelnica) 25 bodov. J. Košár (Poprad) 24 bodov. A. Štalmach (Krompachy) 22 bodov. L. Hromjak (Prakovce) 21 bodov. O. Mihalčo (Košice) 20 bodov. J. Majerčin (Košice) 19 bodov. P. Fejko (Michalovce) a J. Kovalič (Spišská Nová Ves) po 18 bodov. J. Fedor (Jaklovce) 16 bodov. M. Hudý (Valaliky) a F. Hadušovský (Hrabušice) po 13 bodov. T. Horváth (Valaliky) 12 bodov. K. Suchár (Prešov) 11 bodov. P. Humeník (Spišská Nová Ves) 12 bodov. Marián Jurkovský (Spišské Podhradie) a M. Kseňák (Stará Ľubovňa) po 9 bodov. Na ďalších miestach k zmenám nedošlo.


Odkazy redakcie

Ján Kovalič, Spišská Nová Ves: Vo Vašej úlohe č. 2 (Ke1, Kc4) ide aj 1.Jf7-d6 mat. V úlohe č. 5 (Kc2, Kd4) ide aj 1.Se3+ Ke5 2.Jh2-g4+ f5:g4 3.Jf6:g4 mat. V úlohe č. 8 (Ke8, Kf5) sú nepríjemné duály: Jc6 mat alebo Jf3 mat. Konečne v trojťažke (Ke3, Ke6) je škodlivý duál po 1...Kf5 2.D:c6 s dvoma matmi.

Všetkým našim prispievateľom a riešiteľom želáme veľa zdravia, šťastia a úspechov v novom roku 1977.


Na pomoc riešiteľom prezradíme, že u žartovnej úlohy je využité nepresnej štylizácie v jednej staršej šachovej príručke o premene pešiaka.


Vzad <<  >> Vpred