Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(21. 1. 1977)


Úloha č. 3

Bartolomej Borovský, Spišská Nová Ves

Originál pre VN

Mat 2. krokom (8–5)Kontrolná notácia: b. Kf4, Vc2, Ve8, Sd5, Sf8, Ja6, Jd6, Pb2 (8), č. Kd4, Vc5, Se6, Jf5, Pe3 (5).


Riešenie problému č. 51 od Z. M. Birnova. b. Ke8, Sh6, Ja7, Je4, Pa4 (5), č. Kb8, Sh1, Ja8 (3): 1.Ja7-b5 Sh1:e4? 2.Sh6-f4+ Kb8-b7 3.Jb5-d6+ K ľub. 4.Jd8:e4 s vyhranou koncovkou, 1...Ja8-b6 2.Sh6-f4+ Kb8-a8 3.Jb5-c7+ Ka8-a7 4.Sf4-e3 Sh1:e4? 5.a4-a5 s výhrou, 4...Ka7-b7 5.a4-a5 Jb6-c4 a všetky biele figúry sú napadnuté 6.Je4-d6+! Jc4:d6 7.Ke8-d7 s hrozbou 8.a5-a6+ s výhrou, 7...Jd6-c8 8.a5-a6+ Kb7-b8 9.Jc7-b5 s hrozbou 10.Se3-f4 s výhrou jazdca 9...Sh1-b7! 10.a6-a7+ Jc8:a7 11.Se3-f4+ Kb8-a8 12.Jb5-c7+ Ka8-b8 13.Jc7-d5+ Kb8-a8 14.Jd5-b6 mat. Mimoriadne pekná štúdia, žiaľ, málokto zatiaľ prišiel na správne riešenie.


Stav riešiteľskej súťaže po 12. kole

S. Kovaľský (Gelnica), Ján Krištofóry (Iliašovce), Ondrej Krištofóry (Iliašovce), L. Matoňák (Poprad), F. Šimko (Prakovce) a J. Štec (Košice) po 34 bodov. I. Bandžuch (Spišské Vlachy), M. Slovinský (Smolnícka Huta) a V. Pipta (Trebišov) po 31 bodov. J. Fábry (Poprad) 30 bodov. J. Frický (Bardejov) 29 bodov. Š. Fabiny (Spišská Nová Ves) 27 bodov. J. Košár (Poprad) 26 bodov. L. Hromjak (Prakovce) 25 bodov. A. Štalmach (Krompachy) 24 bodov. O. Mihalčo (Košice) 22 bodov. P. Fejko (Michalovce) a J. Kovalič (Spišská Nová Ves) po 20 bodov. J. Majerčin (Košice) 19 bodov. Na ďalších miestach k dôležitým zmenám nedošlo.


Odkaz redakcie

Aby úloha č. 53 bola jednoznačne žartovná, treba na poliach a2, a4 pridať čiernych pešiakov. Riešenie ostáva rovnaké.


Vzad <<  >> Vpred