Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(28. 1. 1977)


Úloha č. 4

Peter Polák, Borský Peter

Originál pre VN

Mat 4. krokom (8–13)Kontrolná notácia: b. Kh2, Df6, Sg8, Jb3, Je2, Pa3, b5, g2 (8), č. Ke4, Da8, Sd1, Sh6, Jb7, Jb8, Pa7, c2, c5, d6, d7, e3, g6 (13).


Riešenie problému č. 52 od Jána Krištofóryho. b. Kh5, De8, Sc3, Sg6, Ja3, Ja8, Pa2, a5, b2, b5 (10), č. Ka4, Vd6, Pb6, e4, e5 (5): 1.De8-d8 a čierny je v nevýhode kroku. 1...Vd6 ľub. po stĺpci d 2.Ja8:b6 mat, 1...Vd6 ľub. po rade 6 2.Dd8-d1 mat, 1...b6:a5 2.Dd8:a5 mat, 1...e4-e3 2.Sg6-c2 mat.


Stav riešiteľskej súťaže po 13. kole

S. Kovaľský (Gelnica), L. Matoňák (Poprad), J. Štec (Košice) a Ján Krištofóry (Iliašovce) po 36 bodov. Ondrej Krištofóry (Iliašovce) a F. Šimko (Prakovce) po 34 bodov. I. Bandžuch (Spišské Vlachy), Š. Fabiny (Spišská Nová Ves), J. Frický (Bardejov) a M. Slovinský (Smolnícka Huta) po 33 bodov. J. Fábry (Poprad) 32 bodov. V. Pipta (Trebišov) 31 bodov. J. Košár (Poprad) 28 bodov. L. Hromjak (Prakovce) 25 bodov. A. Štalmach (Krompachy) a O. Mihalčo (Košice) po 24 bodov. P. Fejko (Michalovce) a J. Kovalič (Spišská Nová Ves) po 20 bodov. J. Majerčin (Košice) 19 bodov. T. Horváth (Valaliky) 17 bodov. J. Fedor (Jaklovce) 16 bodov. M. Hudý (Valaliky) 15 bodov. F. Hadušovský (Hrabušice) 13 bodov. P. Humeník (Spišská Nová Ves) 12 bodov. K. Suchár (Prešov) a V. Hodáková (Hrabušice) po 11 bodov. Milan Jurkovský (Spišské Podhradie) a M. Kseňák (Stará Ľubovňa) po 9 bodov. Š. Halža (Vranov nad Topľou), K. Kováčik (Prešov-Solivar) a O. Alexaj (Mengusovce) po 6 bodov. E. Kriššák (Spišská Nová Ves) 7 bodov. P. Matta (Beniakovce) 5 bodov. P. Durst (Kvetnica) 4 body. V. Hozza (Rudňany) 2 body.


Odkaz redakcie

Upozorňujeme niektorých riešiteľov, že úloha č. 51 (štúdia) je riešiteľná, lebo po 1...Ja8-c7+ 2.Jb5:c7 Kb8:c7 3.Je4-c5 Sh1-c6+ je to najlepšie 4.Ke8-e7 Kc7-b6 5.Ke7-d6 Sc6-e8 6.Se3-d2 je koncovka pre bieleho vyhraná.

Na 3...Kc7-b6 4.Sh6-e3 Kb6-a5 5.Ke8-d7 atď. s výhrou bieleho.


Vzad <<  >> Vpred