Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(25. 6. 1976)


Úloha č. 26

Peter Durst, Levoča

Originál pre VN

Mat 3. krokom (6–6)Kontrolná notácia: b. Kb8, Dd2, Sa5, Se2, Ja7, Pe3 (6), č. Kc5, Sa3, Sb1, Jf5, Jg7, Pb7 (6). Dúfajme, že po dvoch nekorektných úlohách od Petra Dursta, bude táto tretia v tomto roku korektná.


Riešenie problému č. 21: Zdanlivé hry: 1...Dc3-e3 2.Jf1-g3 mat, 1...Ke4-d4 2.Dh6-e3 mat. Vlastné riešenie: 1.Dh6-e6 s hrozbou 2.De6-g4 mat, 1...Dc3-e3 2.De6:e5 mat, 1...Ke4-d4 2.De6-c4 mat, 1...Ke4-f4 2.De6-f5 mat. Žiaľ, táto inak pekná úloha má vedľajšie riešenie dokonca s niekoľkými duálmi. 1.Dh6-g5 s rovnakou hrozbou ako v autorovom riešení a s rovnakými matmi ako vo vlastnom riešení a v zdanlivých hrách. Za toto vedľajšie riešenie priznávame ďalšie dva body (bez duálov).


Stav riešiteľskej súťaže po 8. kole

Milan Jurkovský (Spišské Podhradie), J. Kovalič (Sp. Nová Ves), L. Matoňák (Poprad), J. Ondrečko (Sp. Nová Ves), P. Pagač (Spišské Podhradie) a V. Pipta (Trebišov) po 23 bodov. J. Fabiny (Bindt), J. Krištofóry (Iliašovce) a P. Pekarčík (Sp. Nová Ves) po 22 bodov. Č. Bára (Jackov), J. Frický (Bardejov), A. Priščák (Bardejov) a A. Štalmach (Bardejov) po 20 bodov. I. Čechová (Sp. Nová Ves), K. Fečová (Rožňava), D. Harčarová (Levoča), M. Križovenský (Vranov nad Topľou), F. Paluška (Michalovce) a F. Hadušovský (Hrabušice) po 18 bodov. J. Fedor (Jaklovce) a S. Kovaľský (Gelnica) po 17 bodov. J. Fábry (Poprad) 16 bodov. A. Hajduczký (Slivník) a K. Kováčik (Solivar) po 14 bodov. J. Filo (Slov. Ľupča) a F. Tvaružek (Svit) po 13 bodov. T. Horváth (Valaliky) 12 bodov. L. Hromjak (Prakovce) 10 bodov. M. Ďuriška (Revúca) a J. Krempaský (Krompachy) po 9 bodov. Š. Burkuš (Košice) a Ing. E. Figulová (Košice) po 7 bodov. Na ďalších miestach k zmenám nedošlo.


Odkazy redakcie

Peter Durst, Levoča: Vaša trojťažka (Kf1, Ke4) je vonkoncom nekorektná, lebo ide aj 1.Jd1-f2+ Ke4-e3 2.Vh5-e5 mat.

Alexander Kočárdy, Moldava nad Bodvou: Vaša dvojťažka (Kh4, Kf5) je po 1...f7:e6 neriešiteľná.

Jaroslav Fedor, Jaklovce: Vaša dvojťažka (Kb1, Kb4) je neriešiteľná už po 1...Kb4:b3 a rovnako je tomu aj po 1...e5:d4 2.Sh2-d6+.


Vzad <<  >> Vpred