Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(17.4.1992)


Problém č. 2524G. Bakcsi

I. cena

Thema Danicum 1989

Mat 2. ťahom


Problém č. 2525V. Meľničenko

Cena

Komsomoľskaja iskra 1964

Mat 3. ťahomČo je to plagiát?

Podľa slovníkovej definície kópia alebo napodobenina diela, vydávaná za originál. Prirodzene, kompozičný šach je ako stvorený pre plagiátorstvo, známe sú aj prípady notorických plagiátorov – najnovšie tento titul hrozí Raimondasovi Senkusovi z Litvy. Pozrime sa však na dva konkrétne prípady. Dvojťažka známeho budapeštianskeho veľmajstra má zdanlivé hry 1...e4, f4 2.Vd4, Se4 mat a po úvodníku to vyjde naopak. Daná schéma však bola v minulosti niekoľkokrát spracovaná a my sa divíme skúsenému autorovi, že ju opäť použil, a rozhodcovi J. Mortensenovi, že jej udelil prvú cenu (v tohoročnom januárovom čísle dánskeho časopisu). Otázka je len, nakoľko sa predchodcovia budú podobať tejto dvojťažke, resp. čo je na nej lepšie. Druhý príklad je však horší. Dňa 15.4.1988 sme pod č. 2059 uverejnili trojťažku Jozefa Zámečníka z Moravského Lieskového, ktorá v skladateľskej súťaži Pravda 1988 získala III. cenu a zároveň I. cenu pre začínajúceho autora, pravda, s pripojeným komentárom "Jediná otázka je, či sa nenájde predchodca...". Bohužiaľ, očakávanie sa, i keď trochu neskoro, splnilo: ukrajinský skladateľ E. V. Fomičev nám oznámil úplného predchodcu. Meľničenkovova trojťažka je do kameňa presnou kópiou "Zámečníkovej", ibaže nový "autor" použil známy trik, keď pozíciu preklopil do zrkadlovej formy (Kb5-Kd4 atď.). Samozrejme, cena sa v takomto prípade autorovi odníma. Riešitelia si na peknej trojťažke s modelovými matmi iste pochutnajú, ale teraz môžeme vysloviť novú pochybnosť: nemá predchodcu aj Meľničenko? Nebolo by to celkom vylúčené, keďže tomuto žánru sa v čase uverejnenia č. 2524 už 100 rokov venovali desiatky výborných skladateľov českej školy... – Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (V problémoch začne biely a dá mat druhým, resp. najneskôr tretím ťahom.)

* Knihy za riešenie problémov č.2512-2514 vyhrávajú: Vladimír Bílka, Baltská 7, 821 07 Bratislava, Jozef Mrocek, Gottwaldova 1170, 020 01 Púchov a Vincent Vavrek, 9. mája 3, 083 01 Sabinov.

Riešenie problému č. 2520 (Nemček): a) 1.e2-e4 (ako pešiak) 2.e5 3.e6 4.e7 5.e:d8K! (po piatich ťahoch opäť nadobudol funkciu kráľa) 6.Kc7 mat, b) 1.Kd4 2.Kc4 3.Kb4 4.K:a5 5.Ka6 6.V:d8 mat. Komentáre riešiteľov uverejníme neskôr, spolu s menami výhercov.

Riešenie problému č. 2521 (Myllyniemi): a) mat 2. ťahom 1.e8J e5 2.J:c7 mat, b) samomat 2. ťahom 1.e8S e5 2.Sc2 e4 mat, c) pomocný mat 2. ťahom 1.e5 e8D 2.e4+ D:e4 mat, d) pomocný pat 2. ťahom 1.e5 e8V 2.e4+ V:e4 pat. Spojenie štyroch výziev s premenami pešiaka na 4 rozličné figúry, ale napriek tomu jednoduché. Ako sa hovorí: stačilo prísť na nápad...

* Ďalší ročník časopisu Slovenský šach sa začal dvojčíslom 1-2/1992. Z obsahu upozorňujeme na kompletnú listinu osobných koeficientov česko-slovenských a slovenských šachistov z januára, resp. marca 1992, správy a partie z I. slovenskej národnej ligy, príklady partií na kráľovskú indickú obranu, referáty z rozličných turnajov praktického a korešpondenčného šachu, historický článok o R. Charouskovi, referát o veľkom úspechu slovenských skladateľov vo 4. svetovej súťaži, problémy na riešenie a ďalšie materiály (spolu na 44 stranách).

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude v piatok 24. apríla t. r. od 18. h v Dome kultúry Ružinov. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred