Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(3.4.1992)


 

Problém č. 2520 – originál

Milan Nemček, Vrútky

Sériovoťahový mat 6. ťahom

pozri text


Problém č. 2521M. Myllyniemi

I. cena

Jub. Kaila 1966

Mat, samomat, pomocný mat a

pomocný pat 2. ťahomŠachové lustrácie

Po iné roky sme k veselému aprílu dostávali niekoľko žartovných problémov a museli sme vyberať. V tomto roku sa situácia zdá horšia: došiel iba jeden, aj to s pomerne vážnym (ale nie zúfalým) obsahom. Autor k nemu napísal toto: "Biely kráľ bol pozitívne lustrovaný, pozbavený funkcie kráľa a stal sa obyčajným sedliakom. Podľa nášho svetoznámeho lustračného zákona má biely kráľ pozastavený výkon funkcie na päť rokov, pardon, na päť ťahov. Členovia lustračnej komisie Dh1, Vh3, Sa1, Jd8 a Jg6 prísne dozerajú, aby na stĺpci e neprišlo na um postihnutému dožadovať sa späť svojich výsad. Na to má čas, ako je známe, po piatich rokoch, sorry, po piatich ťahoch. Predseda lustračnej komisie Dh1 okrem dohľadu nad poľom e4 má za úlohu zabrániť zajačím úmyslom bieleho kráľa prekĺznuť cez prvý na ôsmy rad pomocou valcovej šachovnice. Lustračná komisia zároveň rozhodla, že čierneho kráľa netreba lustrovať, pretože ten dostane mat. Proti tomuto rozhodnutiu niet odvolania ani na 1. apríla, ani na Silvestra. – Ako sa však dodatočne zistilo, došlo pri lustrácii bieleho kráľa k omylu. Chyby sa dopustil podpredseda komisie č.Vh3, ktorý bol z funkcie odvolaný a preradený na menej zodpovedné miesto – pole a5. Keďže biely kráľ nemá záznam v evidencii FM, prebieha riešenie takto: 1.Kd3 2.Kc4 3.Kb4 4.K:a5 (nemilosrdne likviduje neschopného úradníka, ktorý všetko zavinil) 5.Ka6 6.V:d8 mat."

Žarty bývajú niekedy náročné a nevieme, či vôbec niekto príde na intenciu pozície a). Preto sme na druhom diagrame zaradili problém, ktorý iste nebude ťažký, ale zaujme svojou nekonvenčnosťou. Možno ho totiž riešiť štyrmi spôsobmi: buď ako priamu úlohu (biely začne a dá mat druhým ťahom), samomat (biely začne a donúti čierneho dať mat druhým ťahom), pomocný mat (čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom) a navyše aj pomocný pat (ako pomocný mat, ale s cieľovým patom).

Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov ktorí pošlú aspoň jedno riešenie) odmeníme knihami.

* Knihy za riešenie problému č. 2508 vyhrávajú: Katarína Gužáková, Fr. Kráľa 7, 052 01 Spišská Nová Ves, Jozef Janičina, Matuškova 1639/12-12, 026 01 Dolný Kubín a Ivan Mosoriak, Lečkova 6, 040 11 Košice.

Riešenie problému č. 2517 (Packa): a) 1.Kd4 Jc4 2.Dd5 c3 mat, b) 1.Ke4 Jf3 2.Df4 c4 mat. Pekná analógia, zdôraznená aj antiduálom v prvom ťahu bieleho: nejde 1...Jg4? (a), resp. 1...Jc6? (b) pre nasledujúce šachy bielemu kráľovi.


Lotyšsko – Slovensko

Medzinárodný zápas v kompozičnom šachu je tesne pred ukončením. Telefonát riaditeľa zápasu B. Djuraševića potvrdil, že sme zvíťazili vo všetkých štyroch oddeleniach, ale podrobnosti sa dozvieme až o niekoľko týždňov. (-kh)


* * *

Korešpondenčný šach

V posledných mesiacoch získal česko-slovenský korešpondenčný šach dva významné úspechy, v zápase ČSFR – ZSSR na 100 šachovniciach, ktorý prebiehal v rokoch 1987-1991 zvíťazilo naše družstvo 55:45. Pokiaľ ide o takéto masové zápasy, je to prvá prehra Sovietskeho zväzu v histórii – ale dnes môžeme už povedať, že aj posledná...

V januári tohto roku sa skončili 12. majstrovstvá sveta jednotlivcov (otvorené neuveriteľne dávno – 10.12.1984). Spomedzi 15 účastníkov zvíťazil Sanakojev (ZSSR) s 10,5 bodu pred naším Franzenom 10, Kauranenom (Fínsko) 9,5, Krzysztoňom (Poľsko) a Maederom (SRN) po 9 atď. Bratislavčan Jozef Franzen (nar. 6.2.1946), medzinárodný veľmajster korešpondenčného šachu od roku 1984, získal týmto umiestnením svoj životný úspech a potvrdil konštantne výbornú úroveň nášho korešpondenčného šachu.


Vzad <<  >> Vpred