Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(20.3.1992)


Problém č. 2517 – originál

Ladislav Packa, Galanta

Pomocný mat 2. ťahom

a) diagram b) Kb3 na f2


 

K problému č. 2471

Biely vyhrá

 Dvojčatá

Týmto slovom sa označujú dva problémy, ktoré sa málo odlišujú pozíciou, ale veľmi riešením. Najčastejším mechanizmom dvojčiat je premiestňovanie jedného kameňa: tak to urobil aj autor dnešného pomocného matu, spracovaného "podľa" problému č. 2507 od J. Vilema. Pre riešiteľov bude iste zaujímavé porovnať tieto dva pomocné maty, ale aj porovnať riešenia oboch dvojníkov a prípadne aj posúdiť, ktorý problém je krajší. Ešte poznamenávame, že v pomocnom mate začína čierny a pomáha bielemu dať mat v danom počte ťahov. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

* Knihy za riešenia problémov č. 2505 a 2506 vyhrávajú: Pavol Černý, Novohradská 5, 821 09 Bratislava, Ján Maňko, 9. mája 8, 085 01 Bardejov a Milan Zpěvak, ŠD VŠDS VD H-710, 010 33 Žilina.

Riešenie problému č. 2512 (Lukianov): 1. zvodnosť 1.Sf2? hrozí 2.e4 mat, 1...Dh2, Vh2 2.Db5 Dc4 mat, 1...Ve4!, 2. zvodnosť 1.Vd4? hrozí 2.Dc4 mat, 1...Dh2, Vh2 2.S:b4, Vc4 mat, 1...Je5!, riešenie 1.Vb7 hrozí 2.Db5 mat, 1...Dh2, Vh2 2.Vb5, S:b4 mat. Trojfázová zámena dvoch matov, ale aj dva hrozbové paradoxy (maty, resp. hrozby Db5, Dc4) a jedna zámena obrany (s matom S:b4). Obsažná a veľmi ucelená dvojťažka významného ruského skladateľa (nar. 20.6.1947 v Celinograde).

Riešenie problému č. 2513 (Mlynka): Zvodnosti 1.Ve5? hrozí 2.Sa6 mat, 1...D:e4 2.S:e4 mat, 1...d:c3!, 1.Vd5? hrozí 2.V:d4 mat, 1...D:e4 2.Sa6 mat, 1...K:e4, 1.V5b4? hrozí 2.V:d4 mat, 1...d:c3 2.Sa6 mat, 1...D:e4!, riešenie 1.Sa6 hrozí 2.Ve5 mat, 1...D:e4, d:c3 2.Vd5, V5b4 mat. Pestrá zámena funkcie ťahov v štyroch fázach s "vedúcou úlohou" ťahu Sa6, ktorý sa vyskytuje raz ako hrozba, dvakrát ako variantový mat po rozličných obranách a nakoniec ako úvodník.

Riešenie problému č. 2514 (Kondratev): Zdanlivé hry 1...K:d5, V:d5 2.D:b5, Jc6 mat, dve zvodnosti 1.J:d6? hrozí 2.Jc4 mat, 1...K:d6, S:d6 2.D:b8, Jc6 mat, 1...Vc5!, 1.Jf2? hrozí 2.J:d3 mat, 1...K:f5, S:f5 2.Dh5, Jc6 mat, 1...V:d5!, riešenie 1.J:f6 hrozí 2.Jd7 mat, 1...K:f6, e:f6 2.Dh8, Jc6 mat. Štvorfázová zámena obrany (s matom Jc6) a voľná zámena variantu (súboj čierneho kráľa s bielou dámou): autorovi sa podarilo uskutočniť o jednu fázu viac, ako bolo dosiaľ "zvykom".


Matuje Matouš

Autor štúdie č. 2471 nám poslal aj analýzy záverečného postavenia svojej skladby, ktoré je na druhom diagrame: 1.Kg2 Kf4 2.Kf2 Ke5 3.Ke3 Kd5 4.Jf5 Ke5 5.Sd3 Kd5 6.Kf4! a) 6...Ke6 7.Sc4+ Kf6 (7...Kd7 8.Ke5 Kc6 9.Kd4 Kd7 10.Sf7! Kc6 11.Kc4 Kb6 12.Se8! Kc7 13.Kc5 Kd8 14.Sb5 Kc7 15.Je7 Kd8 16.Jd5 Kc8 17.Kd6 Kd8 18.Ke6 Kc8 19.Ke7 atď.) 8.Je3 Kg6 9.Jg4 Kg7 10.Kf5 Kh8 11.Kf6 Kh7 12.Sb3 Kh8 13.Je5 atď., alebo 10...Kf8 11.Kf6 Ke8 12.Je5 Kd8 13.Ke6 Kc7 14.Jd7 Kc6 15.Ke7 atď., b) 6...Kc5 7.Ke5 Kb4 (7...Kc6 8.Sc4 Kc5 9.Sd5 Kb6 10.Kd4! Kb5 11.Je7 Kb4 (11...Kb6 12.Sc6!) 12.Sc4 Ka5 13.Jd5 Ka4 14.Kd3 Ka3 15.Kc3 Ka4 16.Jc7 atď., alebo 12...Ka3 13.Kc3 Ka4 14.Jc6 Ka3 15.Jd4 Ka4 16.Jb5 Ka5 17.Kb3 Kb6 18.Kb4 atď.) 8.Kd4 Kb3 9.Je3 Kb2 10.Sc4! Kc1 11.Kc3 Kb1 12.Jc2 atď., alebo 10...Ka3 11.Kc3 Ka4 12.Jd5 Ka5 13.Sf1 Ka4 14.Se2 Ka5,a3 15.Sc4 Ka4 10.Jc7! Ka5 17.Jb5 Kb6 18.Kb4 Kc6 19.Se6 atď., alebo 17...Ka4 18.Sd3 Ka5 19.Kc4 Kb6 20.Se4 Ka5 21.Kc5 Ka4 22.Sc2+ Ka5 23.Sb3 atď, c) 6...Kc6 7.Ke5 Kc5 8.Je7 Kb4 9.Kd4 Kb3 10.Jd5 Kb2 11.Kc4 Kc1 12.Kc3 Kd1 13.Jf4 Ke1 14.Je2 Kf2 15.Kd2 Kf3 16.Sf5 atď., alebo 14...Kd1 15.Sc4 Ke1 16.Kd3 Kf2 17.Sd5 atď. podľa rozborov z minulej rubriky, takže biely vynúti mat najneskôr 32. ťahom... (-kh)


Vzad <<  >> Vpred