Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(18.10.1991)


Problém č. 2471 – originál

Mario Matouš, Praha

Biely vyhráDnes iba štúdia

Pokiaľ ide o skladanie šachových štúdií v ČSFR (a platí to už najmenej 7 rokov), majster FIDE Mario Matouš (nar. 16.6.1947) je nespornou jednotkou. Dnes máme vzácnu príležitosť privítať ho v našej rubrike prvý raz, a to hneď dvakrát: ako rozhodcu našej štúdiovej súťaže a ako autora originálnej štúdie na diagrame. Urobíme výnimku, a nič z jej obsahu neprezradíme, len známu teoretickú poučku, že tri ľahké figúry proti dáme všeobecne nevyhrávajú (napr. 1.Kh2? D:f7! s remízou). Pravda, existujú pozície, kde dokonca dve si s ňou poradia. Veríme, že o riešenie štúdie sa tentoraz pokúsi viac čitateľov ako obyčajne: odmenou im budú prekvapujúce obraty a záverečné dobytie dámy v siedmom ťahu... Riešenie problému pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramu: b. Kg1 Sc7 Sd3 Jf7 Jh4 (5), č. Kh5 Df8 (2), biely začne a vynúti výhru).

* Knihy za riešenia problémov č. 2455 a 2456 vyhrávajú: Ladislav Hajas, Tehliarska 19, 031 01 Liptovský Mikuláš, Ján Košár, bl. Hnilec, Allendeho 22, 059 51 Matejovce a Ľubomír Strapko, 018 56 Červený Kameň 304.

Riešenie problému č. 2466 (Packa): a) Zdanlivý mat 1.Vf:e5? nejde, lebo čiernemu chýba legálny posledný ťah (branie pešiakom na b5 neprichádza do úvahy, lebo bielemu chýba iba čiernopoľný strelec); na ťahu je preto čierny a po obranách proti "hrozbe" 1.Vfe5 mat, t. j. 0...K:f5, resp. 0...K:d5 vychádzajú maty 1.Vd:e5, resp. 1.Je3. V pozícii b) existuje "hrozba" 1.Vd:e5 mat a "varianty" 0...K:f5, K:d5 1.Je3, Vf:e5 mat. Mimoriadne originálny a duchaplný nápad spočívajúci v transformácii hrozbovej lačného témy do jednoťažky.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude v piatok 25. októbra t. r. od 18. hod. v Dome kultúry Ružinov. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred