Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(25.10.1991)


 

Problém č. 2472 – originál

Alexander Pituk

Banská Štiavnica

Mat 2. ťahom


Problém č. 2473 – originál

Juraj Lörinc

Dubnica nad Váhom

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahomPituk 87

Zajtra oslávi 87. narodeniny nestor slovenských šachových skladateľov, majster FIDE, medzinárodný rozhodca v kompozičnom šachu a zaslúžilý majster športu Alexander Pituk z Banskej Štiavnice. Nedávno mal síce smolu, pri páde sa trochu zranil, ale už je zas v poriadku a s obdivuhodným elánom sa zaujíma o dianie v kompozičnom šachu a skladá svoje obľúbené dvojťažky: tá dnešná obsahuje zdanlivé hry 1...Sf2 2.D:f5 mat, 1...c:d5 2.Ve3 mat, zvodnosť 1.V:f5? a – samozrejme – skutočné riešenie. Popri skladbe nášho najskúsenejšieho skladateľa uverejňujeme ešte jednu dvojťažku od toho najmenej skúseného: do kompozičnej arény vstupuje peknou miniatúrkou ďalší nový adept, čerstvý bratislavský vysokoškolák, ktorý, ako sa nám zdá, rýchlo zvládne finesy šachovej skladby. Riešenia oboch dvojťažiek pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2472 b. Ka6 Dd7 Vd3 Vf7 Sc3 Jd1 Jh3 Pc2 d5 e2 g4 g5 (12), č. Ke4 Dh8 Ve8 Vf1 Sh4 Ja7 Jd8 Pa5 c6 d6 f5 (11), 2473 b. Kf1 Df5 Sb7 Jf3 (4), č. Ke3 Ve8 Pd4 (3), v oboch biely začne a dá mat druhým ťahom.)

* Knihy za riešenie problémov č. 2457-2459 vyhrávajú: Valer Adam, Tajovského 26, 811 04 Bratislava, Viktor Kačír, Vansovej 10, 080 01 Prešov a Andrej Takáč, Klimkovičova 10, 040 11 Košice.

Riešenie problému č. 2467 (Hlinka): 1.Jf1+ K:d3 (1...Kf3 2.Jd2+ Kg2 3.J:b3) 2.Jd2 a1D (2...Ke3 3.Vc3+ Vd3 4.V:d3+ K:d3 5.J:b3 remíza) 3.V:a1! (3.Jf4+!? Ke3! 4.Jg2+ Kd4! 5.Sf6+ V:f6 6.V:a1 Kc3!) (6...b2? 7.Va2! Kc3 8.Va3+! remíza) 7.Vc1+ Kb2 8.Vb1+ (8.Je1 V:d2+ 9.K:d2 Vd6+ 10.Jd3+ V:d3+!) 8...Ka2 9.V:b3 Vf2! 10.Vg3 Vd:d2+ a čierny vyhrá, resp. po 5.V:a1 V:a1+ 6.Ke2 Va2 č. v.) 3...V:a1+ 4.Jc1+ Ke3 (4...Kc3 5.Sf6+ remíza) 5.Sg5+ Kf2 6.Sf6 Vb1! (6...Va3 7.Sb2!) 7.Sd4+ V:d4 pat s väzbou dvoch jazdcov!

Riešenie problému č. 2468 (Lebloch): Zvodnosti 1.Dh3? tempo 1...e2 2.Db3 mat (1...Ke2 2.Dg4,h5 mat), 1...e:d2!, 1.Dh7? e2 2.Sc2 mat (1...Ke2 2.Sg4,Dh5 mat), 1...e:d2!, 1.Sc3? e2, Ke2 2.Dd2, Dh5 mat, 1...Kc1!, 1.Dh8? e2, Ke2 2.Da1, Dh5 mat, 1...e:d2!, riešenia 1.Df4 e2, Ke2, e:d2 2.Da4, Dg4, D:d2 mat, 1.Dd6 e2, Ke2, e:d2 2.Je3, Sg4, D:d2 mat. 6-násobná zámena matu po 1...e2 a ďalšie zámeny po 1...Ke2. Azda maximálne využitie daného materiálu.

Riešenie problému č. 2469 (Libiš): Tematický pokus 1.Sc4? Je7!, riešenie 1.Sf1 h3 2.Sc4! Je7 3.Je4 J:f5 4.Sd5! Sh4+ 5.Jg3 mat, 4...Vc2+ 5.Jd2 mat. Nenáročná logická kombinácia s batériovým osviežením.

Riešenie problému č. 2470 (Vicén): 1.Se5 Vc3 2.Sf3 e3 mat, 1.Vf5 Sd5 2.Vf3 V:e4 mat. Šikovné znemožnenie 1.Ve5.


Turnaj dvojťažiek

V skladateľskej súťaži pri príležitosti jubilea A. Pituka (ktorej predbežný výsledok vyjde v č. 14 časopisu Pat a mat) získali ceny Degener (NSR), Cinko, Berg (NSR), Nemček a Salai sr., čestné uznania Mlynka, Müller (NSR), Sivák, Nemček a Cinko, pochvalné zmienky Brabec+Lehen, Degener a Simonet (Belgicko). Rozhodcom bol jubilant. (-kh)


MS v korešpondenčnom šachu

Posledná nám známa správa hovorí, že na 10. majstrovstvách družstiev sveta v korešpondenčnom šachu vedie ZSSR pred Anglickom a NDR. Je zaujímavé, že tento štát, ktorý už definitívne zmizol z máp, bude existovať v súťaži ešte do konca roku 1992, keď sa očakáva jej definitívny výsledok.


Vzad <<  >> Vpred