Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(11.10.1991)


Problém č. 2468 – originál

Ivo Lebloch, Humenné

Mat 2. ťahom, 2 riešenia


Problém č. 2469 – originál

Zdeněk Libiš, Sychotín

Mat 5. ťahomProblém č. 2470 – originál

Zoltán Vicén, Stará Bystrica

Pomocný mat 2. ťahom

2 riešeniaZvodnosti a riešenia

Štyri zvodnosti (tri dámou, jedna strelcom) a dve riešenia vedú v dvojťažke k 6-násobnej zámene matu po 1...e2. Z Moravy nám prišla tentoraz päťťažka nie českej, ale novonemeckej školy, v ktorej nevychádza tematický pokus 1.Sc4? Je7!. Obsah pomocného matu je založený na blokovaní polí čiernemu kráľovi. – Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2468 b. Kg1 Dh6 Sd2 Sf5 Jf1 (5), č. Kd1 Pe3 (2), biely začne a dá mat druhým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy bieleho, 2469 b. Kf2 Sb5 Jf6 Pf5 (4), č. Kh1 Vc7 Vh7 Sd8 Jc6 Pb4 d6 g7 h2 h4 (10), biely začne a dá mat najneskôr piatym ťahom, 2470 b. Ka6 Vc4 Se6 Pe2 h2 (5), č. Kf4 Df1 Vb5 Vh3 Sa1 Sh1 Pe4 g5 h4 (9), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho.)

Knihy za riešenie problémov č. 2453 a 2454 vyhrávajú: Pavel Horňák, 345 22 Poběžovice 354, Ján Jančuš, Nešporova 19, 031 01 Liptovský Mikuláš a Peter Slávik, 013 14 Kamenná Poruba 411.

Riešenie problému č. 2463 (Vokál): 1.Vh4 hrozí 2.Se6 mat, 1...D:e5, S:e5, J4:e5, J6:e5 2.D:c6, Jf6, Dd3, D:c4 mat. Štvornásobné spracovanie tzv. Šifmanovej obrany: biely hrozí odťažným matom, čierny sa bráni priviazaním vlastného kameňa, ktorý by sa v hrozbe odviazal. (Navyše sú varianty 1...f5, Kd5 2.Sf3 mat.)

Riešenie problému č. 2464 (Labai): Zdanlivé hry 1...Jd5 2.Ve2+ Vc2 3.Jd2+ c:d2 4.f3 mat, 1...Jf5 2.Jd2+ c:d2 3.Vc5+ Vc2 4.D:f5 mat, 2...Kd5 3.e4+ Kc5 4.Jd3 mat, riešenie 1.D:d6 V:g5 (hrozí) 2.D:d4+ Kf5 3.Jh4+ Ke6 4.Dd6 mat, 1...Jd5 2.Jd2+ c:d2 3.Vc5+ Vc2 4.D:d5 mat (2...Kf5 3.Dd7 mat), 1...Jf5 2.Ve2+ Vc2 3.Jd2+ c:d2 4.f3 mat (1...Kf5 2.e4+ alebo Jh4+ atď.). Recipročná zámena druhých ťahov bieleho, založená najmä na striedavom krytí a nekrytí polí f5 a d5 bielou dámou pred úvodníkom a po ňom. Vo štvorťažke veľmi náročný námet!

Riešenie problému č. 2465 (Ralík): 1. riešenie 1.Vf7 Ja5 2.Vf2 Jf3 3.Vc2 Vb3 mat, 2. riešenie 1.Vg6 Jd4 2.Vc6 Jg3 3.Vc4 Vb3 mat, 3. riešenie 1.Vg8 Jf3 2.Vb8 Je1 3.Vb3 Vc2 mat, 4. riešenie 1.Vh7 Jf3 2.Vh3 Jfd4 3.Vd3 Vc2 mat. Prvé ťahy čiernej veže do tvaru kríža sa reflektujú v tretích ťahoch tej istej veže do iného kríža. Zaujímavý geometrický námet. Autor vo svojom komentári uviedol, že tento pomocný mat zložil pri príležitosti uvedenia sídelného biskupa Jána Chrizostoma Korca do úradu kardinála v Ríme 28.6.1991 pápežom Jánom Pavlom II.


* * *

Ivančuk pred Karpovom

Nedávno vydaná listina FIDE, zaznamenávajúca rejtingy k 1. júlu t. r. priniesla niekoľko zaujímavých zmien: 1. Kasparov 2770, 2. Ivančuk 2735, 3. Karpov 2730, 4. Barejev 2680, 5.-6. Salov a Gelfand po 2665, 7. Short 2660, 8. Beľavskij 2655, 9. Anand 2650, 10.-14. Chalifman, M. Gurevič, Speelman, Timman a Polugajevskij po 2630 atď. Ženy: 1. J. Polgárová 2550, 2. Z. Polgárová 2535, 3. Čiburdanidzeová 2495, 4. Cramlingová 2485 atď. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred