Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(4.10.1991)


Problém č. 2466 – originál

Ladislav Packa, Galanta

Mat 1. ťahom, pozri text


Problém č. 2467 – originál

Michal Hlinka, Košice

Biely remizujeMat prvým ťahom?

Autorovi prvého problému sa podaril zaujímavý kúsok: v pozícii na diagrame môže biely matovať iba ťahom 1.Vf:e5, ale je tu vážna otázka, či má na to právo. Mal by, keby existoval "posledný ťah čierneho", ktorým sa dospelo k základnej pozícii... (Vo dvojníku podobne 1.Vd:e5 mat?) Sme veľmi zvedaví, ako sa s touto špecialitou vysporiadajú naši riešitelia. Menej zvedaví sme pri štúdii, ktorej riešenie, vzhľadom na jeho náročnosť, uvedieme prakticky celé: 1.Jf1+ K:d3 (1...Kf3 2.Jd2+ 3.J:b3) 2.Jd2 (hrozí 3.Vc3 mat) 2...a1D 3.V:a1! (autor dokazuje, že nestačí 3.Jf4+? Ke3! 4.Jg2+ Kd4! 5.Sf6+ V:f6 6.V:a1 Kc3! atď.) 3...V:a1+ 4.Jc1+ Ke3 (4...Kc3 5.Sf6+) 5.Sg5+ Kf2 6.Sf6! Vb1! a nasleduje záverečný "úder", ktorý prenechávame čitateľom. Riešenie jednoťažky a dokončenie riešenia štúdie (s prípadnými pripomienkami) pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2466 a) b. Ke2 Da4 Vd5 Vf5 Sd7 Jc4 Jd3 Pb6 c5 d6 e6 f6 g5 h3 h5 (15), č. Ke4 Pb5 e5 (3), b) jazdca d3 premiestniť na f3, v oboch pozíciách mat prvým ťahom, 2467 b. Kd1 Vc1 Sh4 Je2 Jg3 Pd3 (6), č. Ke3 Va6 Vd7 Pa2 b3 (5), biely začne a vynúti remízu.)

Knihy za riešenie problému č. 2452 vyhrávajú: Alfonz Derfényi, Rastislavova 5, 052 01 Spišská Nová Ves, Viliam Jerz, Planckova 1, 851 01 Bratislava a Igor Povinský, Bottova 8, 927 00 Šaľa.

Riešenie problému č. 2460 (Vicén): Zdanlivé hry 1...Vf5, Jf3, g:f6 2.Ve6, Vd5, Sd6 mat, riešenie 1.Je6 hrozí 2.D:g5 mat, 1...Vf5, Jf3, g:f6 2.Dd4, Df4, Dc5 mat (1...Kd5, Kf5 2.Dc5, D:g5 mat). Zámena troch matov s výbornou motiváciou (v štyroch variantoch blokovanie poľa, vo dvoch otvorenie Vd1) a s ideálnym úvodníkom.

Riešenie problému č. 2461 (Lupták): 1.Se8 hrozí 2.Da4+! K:a4 3.V:c4 mat, 1...Vb5 2.Jc5 hrozí 3.Da4, J:a6 mat, 2...V:c5, Jb3(Jc2) 3.S:c5, Jc2 mat, 1...V:c6 2.Sc5+ V:c5 3.Da4 mat, 1...Jb3(Jc2) 2.Jc2+ Ka4 3.V:c4 mat, 1...Jc3 2.d:c3+ K:c3 3.Dd2 mat. Pestrá trojťažka s – niekoľkými zaujímavými obratmi.

Riešenie problému č. 2462 (Klemanič): I. riešenie 1.Df4 Jh7 2.Je4 Jd4 mat, II. 1.De4 Jd4+ 2.Kf4 Jh3 mat, III. 1.Vf6 Jh3 2.e6 Jd6 mat, IV. 1.Ve6 Jd6+ 2.Kf6 Jh7 mat. Cyklus ťahov bieleho je podložený hodnotnou motiváciou (6 blokovaní, 2 zaclonenia) a zakončený modelovými matmi. Dúfajme, že vydrží originalita.


Skladateľská súťaž

Súkromná tlačiareň Garmond so sídlom v Humennom vypisuje v okresnom týždenníku Ozveny Karpát súťaž v skladaní dvojťažiek. V oboch oddeleniach budú udelené ceny 300, 200 a 100 Kčs, ako aj ďalšie vyznamenania, rozhodcami sú I. Lebloch, J. Janočko a A. Bidleň. Súťaž sa začína 40. týždňom 1991 a potrvá do konca roku 1992, skladby treba posielať na adresu: Ivo Lebloch, Laborecká 22, 066 01 Humenné. Každý súťažiaci dostane výstrižok so svojou uverejnenou skladbou, ako aj rozhodnutie súťaže.


Pat a mat

Už aj doteraz dobre známy Pat a mat sa svojím 13. číslom zaradil medzi kompozičné časopisy svetovej úrovne. Prináša odborné články, prehľady zahraničnej tvorby, výsledky súťaží a na originálne skladby vypísal skladateľské aj riešiteľské súťaže. Záujemcovia (predplatné 64 Kčs na štyri 32-stranové čísla) sa môžu prihlásiť aj v našej rubrike. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred