Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(27.9.1991)


Problém č. 2463 – originál

Stanislav Vokál, Košice

Mat 2. ťahom


Problém č. 2464 – originál

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 4. ťahomProblém č. 2465 – originál

Oliver Ralík, Nitra

Pomocný mat 3. ťahom

4 riešeniaZámena vo štvorťažke

Klasickú kombinačnú tému predvádza autor dvojťažky. Zato štvorťažka je "moderná": obsahuje predovšetkým zdanlivé hry 1...Jd5 2.Ve2+ Vc2 3.Jd2+ c:d2 4.f3 mat a 1...Jf5 2.Jd2+ c:d2 3.Vc5+ Vc2 4.D:f5 mat, 2...Kd5 3.e4+ Kc5 4.Jd3 mat a potom riešenie (prezradíme úvodník 1.D:d6), v ktorom príde k špeciálnej zámene hier. Ale zaujímavý je aj pomocný mat s výraznou "geometrickou" hrou čiernej veže (prvé riešenie 1.Vf7 Ja5 2.Vf2 Jf3 3.Vc2 Vb3 mat). Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2463 b. Kh3 Da6 Ve8 Vh6 Sg4 Sh2 Jg8 Pc3 d7 e2 e5 (11), č. Ke4 Dc7 Sh8 Jc4 Jc6 Pc5 e3 f7 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2464 b. Kh3 Dd7 Vc2 Sb1 Sf4 Je1 Jf3 Pe3 f2 g5 h5 (11), č. Ke4 Da1 Va2 Vg7 Sd1 Sd4 Jb6 Jg3 Pa4 c3 d6 f6 f7 (13), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom, 2465 b. Kh1 Vb2 Jc6 Jg1 (4) č. Kc3 Vg7 Pc7 d7 e5 g4 h2 (7), čierny začne a pomôže bielemu dať mat tretím ťahom, k cieľu vedú štyri prvé ťahy čierneho.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2450 a 2451 vyhrávajú: Zuzana Brtáňová, 962 04 Kriváň 433, Michal Jaklovský, 044 20 Malá Ida 225 a Milan Nemček, Švermova 5, 036 07 Vrútky.

Riešenie problému č. 2457 (Klemanič): Zvodnosť 1.Vb3? hrozí 2.Dd3 mat, 1...Kf5, Kd5 2.Df3, D:e5 mat, vyvrátenie 1...Vd5! ale aj Dd6!, riešenie 1.Sc5 hrozí 2.Df3 mat, 1...Kf5, Kd5 2.D:e5, Dd3 mat. Poradie hrozby a matov po dvoch obranách Dd3-Df3-D:e5 sa zmenilo na Df3-D:e5-Dd3, čomu sa hovorí hrozbová Lačného téma. Pravda, dôležité je uvedomiť si, akým spôsobom autor takúto cyklickú zámenu docielil, napr. Sc5 prestal kryť g5, ale zaclonil b6-d4 atď. Škoda len dvojitého vyvrátenia.

Riešenie problému č. 2458 (Libiš): 1.Sh7 hrozí 2.Dg8 mat, 1...S:h7 2.Df8+ Sg8 3.Df5+ Kh7 4.Dh6 mat, 1...Sa2 2.K:a2! b1D+ 3.K:b1 a nebrániteľné 4.Dg8 mat. Dva varianty s modelovým matom, pričom stojí za zmienku (i keď autor na to neupozornil), že pred úvodníkom po 1...Sa2 ide tretí modelový mat 2.Dh7...

Riešenie problému č. 2459 (Durst): 1. riešenie 1.Jh5 S:f4 2.Jg7+ Sh2 mat, 2. riešenie 1.Ke4 J:f4 2.Kd4+ Jd5 mat. Analógia riešení vedie k identite matov: sympatický námet, len je otázka, či by ho nebolo možné uskutočniť trikrát.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude výnimočne v piatok 4. októbra t. r. od 18. hod. v Dome kultúry Ružinov. (-kh)


Naši v zahraničí

Veľmi silná šachová liga v NSR sa skončila víťazstvom Bayernu Mníchov s 28 bodmi pred Porzom 27, Solingenom 25 a Mníchovom "1836" 20. Nemecké družstvá sa hemžia legionármi, napríklad aj víťazný Bayern mal na 2. šachovnici Maďara Ribliho a na tretej Islanďana Hjartarsona. Naši šachisti sa zaslúžili, najmä o úspech druhého mníchovského družstva: Smejkal získal 10,5 bodu z 15 partií, Ftáčnik 4,5 z 9 a Štohl 4 zo 6. Ale za ďalšie nemecké družstvá hrali aj Hába, Hausner, Jansa, Přibyl – a vlastne aj Hort (hoci už dávno občan NSR), ktorý na prvej šachovnici Porzu získal 4 body zo 7 partií.


Vzad <<  >> Vpred