Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(8.11.1991)


Problém č. 2477J. Taraba

3. čestné uznanie

Jubileum Ahues 1982

Mat 2. ťahom


Problém č. 2478H. Ahues

1. čestné uznanie

Neue Zürcher Zeitung 1980-81

Mat 2. ťahomProblém č. 2479P. Ruszczyński

2. pochvalná zmienka

Jubileum Ahues 1982

Mat 2. ťahomZacloňovanie vlastnej figúry

Dnes sa vraciame k téme dvojťažiek kompozičného zápasu ČSFR – Izrael, ktorej znenie bolo veľmi stručné: Jeden alebo viac matov, v ktorých biely zacloní vlastnú figúru. Rozhodca H. le Grand dodatočne upozornil, že za tematické sa nepokladá zaclonenie typu tzv. Goethartovej témy (spojené s odviazaním čierneho kameňa), ale len priame zaclonenie k poliam okolo čierneho kráľa typu líniových kombinácií, ktoré možno uskutočniť nielen vo variantoch, ale aj v hrozbe. Základné témy z tejto oblasti rozpracúvali v období medzi vojnami najmä sovietski autori, veľkým prínosom v ich rozvoji a modernizácii bola však tvorba nemeckého skladateľa H. Ahuesa a najmä jeho jubilejný turnaj, vypísaný v časopise Die Schwalbe začiatkom 80. rokov. Ako ukazujú naše tri príklady, podstata je v rozšírení témy na dve alebo tri fázy. Č. 2477 od slovenského autora, ktorý je v tejto oblasti naším najlepším expertom, obsahuje najprv dva pokusy: 1.Vd4? s hrozbou 2.Je4 mat, ktorú vyvracia 1...e:f5!, a 1.e:d3? s hrozbou 2.Sd4 mat, 1...e5?; v riešení vyjdú oba maty z hrozieb, ale už s tematickým zaclonením Vg4. Druhý príklad má zvodnosť 1.Je4? (hrozí 2.D:d6 mat), a do témy patria varianty po 1...Jf7, Sg3 (vo zvodnosti aj v riešení). Osobitne zaujímavý je tretí diagram od poľského skladateľa so zacloňovaním už v zdanlivých hrách 1...Dd3, V:f5 2.Jc3, Jdf6 mat, ale aj v hrozbách zvodnosti 1.Db5? (2.Jc3 mat) a riešenia, pričom tematické maty sa realizujú po iných obranách. – Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2477 b. Ka3 Dh5 Vg4 Vh8 Sd1 Se3 Jf2 Pb4 e2 f5 (10), č. Kc3 Vh6 Sg8 Pa4 b5 d2 d3 e6 f6 g7 (10), 2478 b. Kb5 Db4 Ve1 Vh6 Sg1 Sh7 Jd2 Jg4 Pd4 e6 (10), č. Kd5 Dh1 Vf8 Vh3 Sa2 Sh4 Ja4 Jd8 Pb7 c3 d3 d6 g5 (13), 2479 b. Ka8 Dc6 Va3 Vf7 Sa2 Jd5 Jg4 Pe3 f5 g2 (10), č. Ke4 Db1 Va1 Vh5 Sd6 Jf3 Jg6 Pb2 b7 c5 h7 (11), všade biely začne a dá mat druhým ťahom.

Knihy za riešenia problémov č. 2463-2465 vyhrávajú: Bohuš Moravčík, Tr. Hradca Králové 2, 974 00 Banská Bystrica, Miroslav Strojvans, PS 13/S, 949 56 Nitra a Milan Svrček ml., Komorová 5, 036 07 Martin 7.

Riešenie problému č. 2472 (Pituk): Zdanlivé hry 1...Sf2, c:d5 2.D:f5, Ve3 mat, zvodnosť 1.V:f5? hrozí 2.Ve3 mat, 1...Sf2, V:f5 2.Vf4, D:f5 mat (1...S:g5, Vf3, Dd4, D:c3 2.J:g5, e:f3, V:d4, J:c3 mat), 1...De5!, riešenie 1.D:d6 hrozí 2.Ve3 mat, 1...Sf2 2.Df4 mat, 1...f4 2.Dg6 mat a ostatné varianty obdobne ako vo zvodnosti. Obsažná dvojťažka s trojfázovou zámenou matu a jednou zámenou obrany.

Riešenie problému č. 2473 (Lörinc): 1.Dd5 hrozí 2.D:d4 mat, 1...Kd3, Kf4, Vd8(Ve4) 2.Db3, Dg5, De4 mat. Na začiatok veľmi pekná a dokonale konštruovaná miniatúrka s výborným úvodníkom. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred