Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(15.11.1991)


 

Problém č. 2480 – originál

Ján Janočko, Humenné

Mat 2. ťahom


Problém č. 2481 – originál

Ivan Borgula, Banská Bystrica

Autorova prvá skladba

Mat 8. ťahomPrvotina – osemťažka

V dvojťažke si treba vybrať spomedzi viacerých ťahov dámou a všimnúť si príslušné zámeny matov. Autorom nekonvenčnej osemťahovej prvotiny je 25-ročný robotník, člen šachového oddielu Biotika Slovenská Ľupča. Riešenie problémov pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2480 b. Ka1 Dh2 Jb1 Je1 Pa3 f2 g3 (7), č. Kb3 Pa4 b4 c4 e5 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2481 b. Kf1 Jf3 Pd2 d6 e3 g2 h3 (7), č. Kg3 Pd7 f5 g6 h5 h6 (6), biely začne a dá mat najneskôr ôsmym ťahom.)

Knihy za riešenie problémov č. 2466 a 2467 vyhrávajú: Milan Ondruš, L. Svobodu 5/62, 010 08 Žilina, Peter Škoda, Starhradská 8, 851 05 Bratislava a Milan Zamboj, Lúčna 41/1, 971 01 Prievidza.

Riešenie problému č. 2474 (Janočko): Zvodnosť 1.Dc4? tempo 1...b4, b:a4, K:b6 2.Dc5, Dc5, Dc7 mat, 1...b:c4!, 1.Ka7? tempo 1...b4, b:a4 2.Jc4, D:a4 mat, 1...Kb4! (prípadne aj 1.Db3? K:b6!, 1.Df2? Kb4!), riešenie 1.Da3 tempo 1...b4, b:a4, K:b6 2.Jc4, Dc5, b5 mat. Jedna trojfázová a dve dvojfázové zámeny matov.

Riešenie problému č. 2475 (Opalek): 1.Se5 e:f5 2.Sf4 f:g4 3.Sh2 g3 4.Sg1 g2 5.Sf2 mat. Návrat strelca, prechodné blokovanie poľa g3 a modelový mat.

Riešenie problému č. 2476 (Vicén ml.): a) 1.e5 Vc7 2.Se6 Jb5 mat, b) 1.Ke5 Vf7 2.Jd6 Jf3 mat, c) 1.Vc5 Ve7 2.e5 Jf5 mat a 1...Sc6 2.e5 Vd7 mat, d) 1.Vf1 Jc2+ 2.Kf2 Vg2 mat, e) 1.Kf4 Vg5 2.Je3 Je6 mat, f) 1.Vf2 Jb3 2.Ve2 Vf3 mat. Veľmi dobrý výkon mladého autora, i keď sa mu nepodarilo vo všetkých pozíciách skonštruovať modelové maty.


Partia a kompozícia

Riešiteľ V. A. z Bratislavy nám napísal k pomocnému matu č. 2462 takúto poznámku: "Hlavným cieľom kráľovskej hry je dať mat súperovmu kráľovi a nie svojmu. Nevidí sa mi logické, aby som si lámal hlavu nad tým, aký nezmyselný ťah má urobiť čierny, aby prehral, keď partia je preňho jednoznačne vyhratá..." Pomocné maty majú svoju 137-ročnú hostóriu a v súčasnosti patria medzi najpopulárnejšie žánre kompozičného šachu. Podotýkame, že nejde o partiu, ale o umele vytvorenú skladbu, ktorej cieľom je umelecky stvárniť voľnú kombináciu, kde čierny s bielym spolupracujú na vytvorení matu. Mnoho našich riešiteľov potvrdí, že riešenie pomocných matov prináša rovnaký pôžitok, ako priame matové úlohy alebo štúdie. Jednoducho: treba ich riešiť a vzťah sa dostaví. – A podobné slová môžeme napísať aj o tzv. retrográdnych problémoch, ktorých príkladom bolo č. 2466. Ibaže tu sa treba zahrať na detektíva a skúmať, čo sa stalo na šachovnici predtým, než vzniklo postavenie na diagrame. Je iste zaujímavé, že posledný ťah čierneho nemohol byť a6:b5 alebo c6:b5, lebo jediným chýbajúcim bielym kameňom je strelec, ktorý sa pohyboval výlučne po čiernych poliach. Keďže čierny nemal k dispozícii ani iné posledné ťahy (napr. Kd4-e4 nie je možné, lebo šachujúca biela veža sa na d5 nemala odkiaľ dostať), vychádza detektívovi jednoduchý záver: posledný ťah musel robiť biely a pokračovať môže iba čierny... Dôležité je, aby sa riešiteľ nad takýmito problémami neusiloval postupovať tak, ako keby proti nemu sedel súper, ktorého chce poraziť. Logika šachových problémov býva často iná...

Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude v piatok 22. novembra t. r. od 18. hod. v Dome kultúry Ružinov. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred