Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(22.11.1991)


Problém č. 2482 – originál

Juraj Lörinc

Dubnica nad Váhom

Mat 2. ťahom

 


Problém č. 2445 – úprava

Alexander Pituk

Banská Štiavnica

Pomocný mat 2. ťahom

4 riešeniaNeskúsený a skúsený

Dvojica autorov, ktorú sme predstavili pred štyrmi týždňami, sa dnes opakuje, ale s celkom inými skladbami. Mladý autor dvojťažky sa podujal uskutočniť pomerne zriedkavú formálnu tému: cyklické striedanie brániaceho sa a matujúceho kameňa v piatich variantoch. Majster Pituk trochu vylepšil svoj pomocný mat z 2. augusta t. r.: v troch riešeniach čierny blokuje jedno pole, a v jednom dve... Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2482 b. Kg8 Da4 Va3 Sf3 Sh4 Jf8 Pc3 d2 e5 (9), č. Kc5 Da1 Vb1 Vg5 Sc8 Sg1 Jd8 Jg2 Pa2 b6 e6 g7 (12), biely začne a dá mat druhým ťahom, úpr. 2445 b. Ka1 Dg7 Pe3 f2 (4), č. Ke4 Dh8 Va3 Vg5 Sc7 Sf7 Jc4 Jf5 Pa2 d3 e6 e7 g2 g6 h7 (15), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, k cieľu vedú štyri prvé ťahy čierneho.)

Knihy za vyriešenie problémov č. 2468-2470 vyhrávajú: Milan Fábry, Štefánikova 38, 940 65 Nové Zámky, Tatiana Repková, Jamník 166, 053 22 Odorín a Róbert Vancel, Žarec, blok 41/F-73, 022 01 Čadca.

Riešenie problému č. 2477 (Taraba): 1. pokus 1.Vd4? hrozí 2.Je4 mat, 1...e:f5!, 2. pokus 1.e:d3? hrozí 2.Sd4 mat, 1...e5!, riešenie 1.Df7 hrozí 2.Dc7 mat, 1...e:f5, e5 2.Sd4, Je4 mat. Tematická je hrozba druhého pokusu a oba maty riešenia, lebo sa v nich umožní zaclonenie veže g4. Celý komplex však vytvára tzv. Hanneliusovu tému (vyvrátenia hrozieb pokusov tieto "hrozby" v riešení práve umožnia, ale v obrátenom poradí).

Riešenie problému č. 2478 (Ahues): Zvodnosť 1.Je4? hrozí 2.D:d6 mat, 1...Jf7, Sg3 2.Jef6, Jge3 mat, 1...Dh2!, riešenie 1.Jc4 hrozí 2.D:d6 mat, 1...Jf7, Sg3 2.Jgf6, Jce3 mat. Vo všetkých štyroch matoch sa uplatní zaclonenie bielej figúry (dvakrát Vh6 k e6, dvakrát Sg1 k d4), v dvoch z nich však biely musí zároveň odcloniť svoju figúru, čo pôsobí ako harmonický doplňujúci motív.

Riešenie problému č. 2479 (Ruszczyński): Zdanlivé hry 1...Dd3, V:f5 2.Jc3, Jdf6 mat, zvodnosť 1.Db5? hrozí 2.Jc3 mat, 1...Dd3, c4 2.D:d3, Jdf6 mat, 1...Dc2!, riešenie 1.Dd7 hrozí 2.Jdf6 mat, 1...V:f5, Se7 2.D:f5, Jc3 mat. Vo všetkých troch fázach sa objavia maty Jc3 a Jdf6, v ktorých sa zacloňuje Va3 k d3 a Vf7 k f5, pritom však dvojťažka obsahuje zámenu obrán, zámenu matov, ale aj hrozbové paradoxy! Rozhodca pravdepodobne nepochopil kvalitu a modernosť tejto skladby, keď jej udelil iba pochvalnú zmienku.

Prosíme nášho čitateľa Jána Štepa z Banskej Bystrice o zaslanie presnej adresy.


Šach a peniaze

Známy nemecký časopis Der Spiegel položil dvom najvýznamnejším šachistom otázku, kto financoval ich prípravu na vzájomný zápas. Tu sú ich nečakane úprimne odpovede:

Kasparov: Celú prípravu som si financoval sám, aj keď to bolo v Španielsku drahé. Nie som už dva roky spätý s nijakým štátnym orgánom v ZSSR a verím, že to je najlepší spôsob, ako oddeliť šport od politiky.

Karpov: Časť mojich výdavkov hradí Goskomsport, lebo na rozdiel od Garriho, ja odovzdávam organizácii okolo 80 % svojich príjmov, čo predstavovalo od roku 1976 dva milióny dolárov. Pokladám preto za celkom normálne, keď aspoň malú časť dostanem touto cestou späť. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred