Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(13.12.1991)


Problém č. 2487U. Degener

Die Schwalbe 1984

Mat 2. ťahom


Problém č. 2488 – originál

Vladimír Bušík, Prievidza

Mat 3. ťahomČSFR – Izrael

K medzištátnemu zápasu v kompozičnom šachu, ktorého vypísanie sme uverejnili 23. augusta t. r., sa vraciame niekoľkými dôležitými informáciami. Predovšetkým, na želanie izraelského kapitána J. Rettera sa predlžuje zasielacia lehota, a to najmenej do 1. mája 1992. Rozhodca dvojťažiek H. le Grand spresnil svoje odporúčanie týkajúce sa fáz: prípustné sú formy zvodností a jedného riešenia, ako aj dvojníkov, ale nepripúšťajú sa dvojťažky s dvoma alebo viacerými riešeniami. Za nie tematický sa pokladá mat s braním čierneho kameňa (i keby sám osebe robil dojem, že ide o zaclonenie bielej figúry). Pokiaľ ide o tému pomocných matov, Izraelčania ju navrhovali zúžiť, my sme boli proti. Rozhodca F. Abdurahmanović zo Sarajeva napísal, že trvá na svojej pôvodnej definícii, ale z jeho listu sa zdá, že tému chápe užšie, ako ju sám definoval. Zrejme potrvá ešte niekoľko týždňov, kým bude v tejto veci celkom jasno. V každom prípade sa však budú akceptovať pomocné maty, v ktorých tematicky biely kameň vytvorí svojím ťahom väzbu čierneho kameňa a pôvodne viazaný čierny kameň je v mate viazaný po inej línii iným bielym kameňom (ako to bolo v oficiálnom príklade).

Na dnešnom prvom diagrame je ešte jeden príklad na tému dvojťažiek: Pokusy 1.Vd1? s hrozbou 2.Jd6 mat, resp. 1.Db6? s hrozbou 2.Jd2 mat (tematické zaclonenie k e3 aj f4) viaznu na 1...Je3!, resp. 1...Sd5! – vo dvoch variantoch riešenia sa opäť uplatnia zaclonenia bielych figúr. Originálna trojťažka obsahuje zvodnosť 1.Sg5? s hrozbou 2.Vg2+, variantom 1...d3 2.Vg2+ a vyvrátením 1...Sa5! – čo sa zmení po úvodníku? Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami.

* Knihy za riešenia problémov č. 2474-2476 vyhrávajú: žiačka Zuzana Hagarová, Nižná brána 7, 060 01 Kežmarok, Jozef Lovás, Dukelských hrdinov 2950, 058 01 Poprad a Milan Michalička, Viestova 19, 974 00 Banská Bystrica.

Riešenie úpravy problému č. 2445 (Pituk): I. 1.Vc3 D:h8 2.Se5 Da8 mat, II. 1.Jb2 Dc3 2.Se5 Dc6 mat, III. 1.e5 D:g6 2.Vh5 D:g2 mat, IV. 1.Jf:e3 Df6 2.Vd5 f3 mat. Autor ušetril dva kamene.

Riešenie problému č. 2483 (Labai): a) 1.Jf5 hrozí 2.D:e5 mat, 1...Dd6, D:d4, Jd3 2.Sc4, Sc6, Je3 mat, b) 1.h8D hrozí 2.D8:e5 mat, 1...Dd6, D:d4, Jd3 2.Sc6 Sc4, f:e4 mat. Recipročná zámena matov v prvých dvoch variantoch, "obyčajná", ale jednotne motivovaná zámena matu po 1...d3 (raz sa zacloňuje Vb3, druhý raz Sc2).

Riešenie problému č. 2484 (Chmelo): 1.Kd7 (1.b5? Kc5 2.Kd7 g5! a čierny vyhrá) 1...g5 2.Kc7! (2.b5? Kc5! 3.Kc7/ Ke6 K:b5/g4! a čierny vyhrá) 2...Kc4 (2...g4 3.b5 g3 4.b6 g2 5.b7 g1D 6.b8D remíza) 3.Kc6! K:b4 (3...g4 4.b5 atď.) 4.Kd5 a biely kráľ dostihne pešiaka. "Rétiho téma" spočíva vo vytváraní dvojitej hrozby kráľom po rozličných líniách – a v tomto mesiaci slávi 70 rokov od svojho vzniku.

Riešenie problému č. 2485 (Janočko): a) 1.d1S g6 2.c1V g7 3.Kc2 g8D 4.b1J Da2 mat, b) 1.Vc7 g6 2.Vf7 g:f7 3.Kc1 f8D 4.Kd1 Df1 mat. "Allumwandlung" v prvej pozícii a "Einumwandlung" v druhej.

* Sekcia kompozičného šachu SŠZ vypisuje medzinárodnú súťaž v skladaní trojťažiek, a to pri príležitosti 50. narodenín majstra športu Zoltána Labaia z Milanoviec. Skladby treba posielať do 1. októbra 1992 (dátum narodenín) na adresu Ivan Jarolín, Černyševského 39, 851 01 Bratislava. Rozhodcom bude jubilant. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred