Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(20.12.1991)


Problém č. 2489 – originál

Juraj Lörinc

Dubnica nad Váhom

Mat 2. ťahom

 


Problém č. 2490 – originál

Juraj Lörinc

Dubnica nad Váhom

Pomocný mat 3. ťahom

2 riešeniaProblém č. 2491 – originál

Štefan Todek, Banská Bystrica

Biely vyhráPokroky začiatočníka

V októbri uverejnil svoju prvotinu a už v decembri prichádza s Dombrovskisovou témou. Juraj Lörinc, študent matematiky (I. ročník UK) a usilovný člen bratislavského krúžku kompozičného šachu predvádza túto náročnú tému formou pokusov 1.Da4? (hrozí 2.Db5 mat, vyvrátenie 1...b:a3!) a 1.Dd1? (2.Dd5 mat, 1...V:e4!). Ale aj do pomocného matu sa mu podarilo vložiť zaujímavý obsah (pričom to "slabšie" riešenie vyzerá takto: 1.Sc6+ Ka6 2.Dd5 Ka5 3.Sd6 S:b6 mat). Autor štúdie uvádza riešenie 1.e7+! S:e7 2.Kf5 Ke8 3.g5! f:g5 4.Sh5+ Kd8 5.Sg4! Ke8 6.Ke6 Sf8 7.Sh5+, resp 5...Sf8 6.Kf6 Ke8 7.Sh5+ atď. – Riešenia prvých dvoch problémov a dokončenie riešenia štúdií (vrátane prekontrolovania autorovej intencie) pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami.

* Knihy za riešenie problémov č. 2477-2479 vyhrávajú: Milan Kantuľák, Novosady 5, 962 12 Detva, Vladimír Klimáček, Malinovského 20, 927 00 Šaľa a Ján Vaľko, 985 24 Rovňany č. 6.

Riešenie problému č. 2486 (Lačný): Zdanlivé hry 1...J:e5, S:e5, V:e5 2.Vf6, e:d5, S:d7 mat, pokusy 1.Sf6? (hrozí 2.S:d7 a e:d5 mat) J:e5! (a už nejde 2.Vf6?), 1.V:d5? (2.Vf6, S:d7 mat) S:e5! (2.e:d5!), 1.J:d7? (2.e:d5, Vf6 mat) V:e5! (2.S:d7?). Riešenie 1.Df1 hrozí 2.e:d5+ K:e5 3.De2 mat, 1...S:f1 2.Sf6! J:e5 3.e:d5 mat, 1...Va3 2.V:d5! S:e5 3.S:d7 mat, 1...De1 2.J:d7 V:e5 3.Vf6 mat (vedľajšie varianty 1...J:d2, d4 2.D:f4, D:c4+ atď.). Skutočne unikátna trojťažka spracúva cyklickú zámenu matov (čiže Lačného tému) po blokovaní poľa e5 tromi čiernymi figúrami, pričom organickou súčasťou obsahu sú "logické" pokusy, v ktorých čierny využije blokovania matových polí bielymi figúrami. Dosiaľ sme nemali možnosť zoznámiť sa s rozhodcovým komentárom, ale ešte viac nás mrzí, že stále nie je známy definitívny výsledok štvrtej svetovej súťaže.


Pat a mat č. 14

Ďalšie číslo časopisu kompozičného šachu bude distribuované s najväčšou pravdepodobnosťou v januári 1992. Prinesie všetky ocenené skladby nášho turnaja z roku 1988, výsledok súťaže dvojťažiek Pituk 85, bohatý výber skladieb zahraničných a našich autorov, odborné články, 36 originálnych problémov na riešenie a ďalšie materiály. Noví záujemcovia sa môžu prihlásiť aj na adresu našej rubriky.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude v piatok 27. decembra t. r. od 18. hod. v Dome kultúry Ružinov. (-kh)


Dáma nachytaná na hruškách

V predstihu pred našou obligátnou silvestrovskou rubrikou uverejňujeme dve miniatúrne partie na jednu tému, ktorú si dovoľujeme nazvať "skrotenie dámy":

1. KirillovBlankenštejn, Moskva 1938: 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jd2 Jc6 4.Jgf3 Jf6 5.e5 Jd7 6.c3 f6 7.e:f6 D:f6 8.Sb5 a6 9.Da4? (správne bolo 9.S:c6 b:c6 10.0-0) 9...a:b5!! 10.D:a8 Jb6! s chutným dobytím dámy, takže biely sa ihneď vzdal.

2. KotkovAkopian, Krasnodar 1966: 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jd2 d:e4 4.J:e4 Sd7 5.Jf3 Sc6 6.Sd3 Jf6 7.J:f6 D:f6? 8.Sg5! S:f3 (po 9.D:f3? D:g5 by čierny vyhral, ale...) 9.Dd2!! a čierny bol nútený sa vzdať, lebo po jedinom ústupe dámy 9...D:d4 ju predsa stratí 10.Sb5+!...


Vzad <<  >> Vpred