Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(6.12.1991)


Problém č. 2486Ľ. Lačný

1. miesto

4. WCCT C 1.3.1990

Mat 3. ťahomLačný 65

Znie to neuveriteľne, ale "žiak A. Pituka", náš svetovo uznávaný šachový skladateľ, Ľudovít Lačný zo Žiaru nad Hronom (nar. 8.12.1926 v Banskej Štiavnici) sa pozajtra dožíva svojej päťašesťdesiatky. Síce už dôchodca, ale v mimoriadnej duševnej kondícii, vždy pripravený zvládnuť rozličné svetové rekordy, na ktorých sa podpisujú integrované obvody jeho mozgovej kôry. Želáme mu ešte veľa rokov takejto výkonnosti, ktorú potvrdzujeme zatiaľ posledným skvelým úspechom: víťazstvom v oddelení trojťažiek štvrtej svetovej súťaže v kompozičnom šachu.

Túto unikátnu skladbu možno plne pochopiť len vtedy, keď si uvedomíme, že pred úvodníkom vychádzajú po blokovaní e5 čiernymi figúrami krátke maty (1...J:e5, S:e5, V:e5 2.Vf6, e:d5, S:d7 mat), a že po tematických pokusoch sa čierny ubráni v dôsledku blokovania matových polí bielymi figúrami (1.Sf6? J:e5!, 1.V:d5? S:e5!, 1.J:d7? V:e5!). Z riešenia prezradíme úvodník 1.Df1 a tematické obrany 1...S:f1, Va3, De1. Ako bude treba pokračovať? Dokončenie riešenia pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

* Knihy za riešenia problémov č. 2472-2473 vyhrávajú: František Pajtás, Hlavná 12, 076 43 Čierna nad Tisou, Anna Safanovičová, Záborského, bl. Mladosť 2914/3, 058 01 Poprad – Juh III a Štefan Žikavský, Športová 408, 951 85 Skýcov.

Riešenie problému č. 2482 (Lörinc): 1.d3 hrozí 2.Dc4 mat, 1...b5, D:c3, Vg4 (V:e5), Sa6, Je3 2.Da7, V:c3, Se7, Jd7, d4 mat. Obrany P-D-V-S-J, maty D-V-S-J-P, teda cyklická zámena.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude dnes (6. decembra) od 18. hod. v Dome kultúry Ružinov.


Pravda 1989

Výsledok našej skladateľskej súťaže za rok 1989 nadobudol definitívnu platnosť v oddelení dvojťažiek (28.9. a 12.10.1990), trojťažiek a mnohoťažiek (2.11. a 16.11.1990) a štúdií (18.10.1991). Proti rozhodnutiu oddelenia ostatných problémov (4.1. a 25.1.1991) došli dve námietky. Ako sme už napísali (22.2.1991), pre predchodcu bolo vylúčené 2. čestné uznanie (O. Mihalčo). Nedopatrením rozhodcu sa stalo, že problém č. 497 (L. Packa, Pat a mat 11.1989) bol posudzovaný v pôvodnej verzii a nie v upravenej (2.2.1990). Vzhľadom na podstatné zlepšenie, rozhodca mu udeľuje namiesto piateho čestného uznania tretiu cenu a mení aj svoj komentár. Celkové poradie v oddelení ostatných problémov je takéto: I. cena F. Sabol (2171), II. cena V. Miltner (2221), III. cena L. Packa (PaM úpr. 497), IV. cena P. Gvozdják (2241), 1. č. u. P. Gvozdják (2255), 2. č. u. M. Borik (2199), 3. č. u. N. Vanko a K. Mlynka (2183), zvl. č. u. L. Packa (2257), zvl. č. u. S. Svetlík (PaM 501), pochvalné zmienky bez poradia L. Packa (2150), T. Csoltó (2155), L. Packa (2207), Z. Labai (2231), I. Jarolín a VKSACH (2240) a B. Sivák (2244). – Peňažné ceny víťazným autorom odošle redakcia Pravdy v blízkej budúcnosti. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred