Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(29.11.1991)


Problém č. 2483 – originál

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 2. ťahom

a) diagram b) Dh2 na a5


Problém č. 2484 – originál

Daniel Chmelo, Kozárovce

Biely remizuje

 Problém č. 2485 – originál

Ján Janočko, Humenné

Pomocný mat 4. ťahom

a) diagram b) Pc7 na g7Rétiho téma

Kto vyrieši obe dvojťažkové dvojčatá, objaví zaujímavé zámeny matov po 1...Dd6, D:d4, Jd3. Mladý autor č. 2484 začínal v našej rubrike pred dvoma rokmi a teraz sa chce venovať štúdiám: na začiatok vyskúšal známy Rétiho manéver, ktorý nikdy nestratí z riešiteľskej príťažlivosti. V pomocnom mate nebude ťažké nájsť postup bieleho, ale čo čierni pešiaci? Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami.

* Knihy za riešenie problému č. 2471 vyhrávajú: Viliam Jerz, Planckova 1, 851 01 Bratislava, Ján Košár, blok Hnilec, Allendeho 22, 059 51 Matejovce a Milan Nemček, Švermova 5, 036 07 Vrútky.

Riešenie problému č. 2480 (Janočko): Zvodnosti 1.Dh1? tempo 1...c3, b:a3 2.Dd5, Db7 mat, 1...e4!, 1.Dh5? hrozí 2.Dd1 mat, 1...c3 2.Df7 mat, 1...b:a3!, 1.Dh6? tempo 1...c3, b:a3 2.De6, Db6 mat, 1...e4!, riešenie 1.Dh8 tempo 1...c3, b:a3, e4 2.Dg8, Db8, Db2 mat. Štvorfázová zámena matu po 1...c3 a trojfázová po 1...b:a3, pravda, motivačný obsah je jednoduchý.

Riešenie problému č. 2481 (Borgula): 1.Kg1 f4 2.Jd4 f:e3 3.d:e3 Kh4 4.Jf3+ Kg3 5.Jd2 Kh4 (g5) 6.Je4 g5 (Kh4) 7.Kh2 g4 8.g3 mat. Na prvotinu veľmi dobrá osemťažka s jednoznačným priebehom a v medzihre aj s modelovým matom (3...g5 4.Jf5 mat). Taktiež po iných odbočeniach je riešenie kratšie (napr. 2...f3 3.J:f3 4.Jd4, 1...h4 2.Jd4 3.Je2 atď.).

* Predbežný výsledok skladateľskej súťaže Šachového umenia so Šachovou skladbou za rok 1989 v oddelení exoproblémov A. je tento: Ceny v poradí Gvozdják, Petkov, Grubert, Goumondy, Bílý, zvláštne čestné uznanie Lehen, čestné uznania v poradí Kovalič, Goumondy, Petkov, Bakcsi, Goumondy, pochvalné zmienky bez poradia Pituk, Popov, Meergans, Frigin a Vokál.


* * *

Nekonvenčná partia

Víťazom otvorených majstrovstiev severného Anglicka v Halifaxe (za účasti 400 šachistov a pri cenovom fonde 10 000 libier) sa stal 19-ročný Michael Adams. Ale najväčšiu pozornosť vzbudila krátka partia medzi S. Timmensom a D. Noxom: 1.e4 c5 2.Jc3 e6 3.Df3 (to sa už dávno nehráva, ale proti slabšiemu súperovi sa môže uplatniť) 3...Jc6 4.Sd3 Je5 5.Dg3 J:d3+ 6.c:d3 d5? (po 6...a6 a až potom d5 mohol čierny získať iniciatívu) 7.Jb5 Kd7 8.e:d5 e:d5 9.Jf3 Kc6? (nevyhnutné bolo 9...f6; teraz nasleduje rozhodujúci útok) 10.a4 Se6 11.b4! a6 (11...c:b4 12.Sb2) 12.Je5+ Kb6 13.b:c5+ S:c5 14.a5+! K:b5 15.d4! a čierny sa vzdal (lebo si zrejme a napodiv spočítal dve malé kombinácie: 15...Sb4 16.Dd3 mat, resp. 15...S:d4 16.Db3+ Kc5 17.Sa3 mat). (-kh)


Vzad <<  >> Vpred