Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(1.11.1991)


Problém č. 2474 – originál

Ján Janočko, Humenné

Mat 2. ťahom


Problém č. 2475 – originál

Cyril Opalek, Bratislava

Mat 5. ťahomProblém č. 2476 – originál

Zoltán Vicén ml., Stará Bystrica

Pomocný mat 2. ťahom

pozri textŠestorčatá

"Takmer miniatúrna" dvojťažka obsahuje zopár malých zvodností a v skutočnom riešení jeden celkom nový mat. Úspešný skladateľ zo 4. svetovej súťaže (4. miesto v pomocných matoch) sa predstavuje nenápadnou, ale "populárnou" päťťažkou, ktorú by mala zvládnuť väčšina riešiteľov. Na treťom diagrame je iba šestina autorovho úmyslu: ďalšie pozície vznikajú premiestňovaním kameňov, ale čierny vždy dokáže bielemu pomôcť k matu. Riešenie problémov pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2474 b. Kb8 Da2 Jb6 Pa4 d5 (5), č. Ka5 Pa6 b5 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2475 b. Kg6 Sh2 Sh5 Jg5 Pd2 e3 f5 g4 (8), č. Kh4 Pe4 e6 g7 (4), biely začne a dá mat najneskôr piatym ťahom, 2476 a) b. Kh8 Vg7 Sa8 Jd4 (4), č. Kd6 Sf5 Pe6 (3), b) nahradiť Sf5 čiernym jazdcom, c) nahradiť Jf5 čiernou vežou, d) v pozícii c) premiestniť Kd6 na e3 a odstrániť Pe6, e) v pozícii d) nahradiť Vf5 čiernym jazdcom, f) v pozícii d) premiestniť Vg7 na f7, vo všetkých šiestich pozíciách čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, každá pozícia obsahuje jedno riešenie (napr. a) 1.e5 Vc7 2.Se6 Jb5 mat), len c možno vyriešiť dvoma spôsobmi s tým istým prvým ťahom čierneho.)

Knihy za riešenie problémov č. 2460-2462 vyhrávajú: Josef Kolář, Gelnická 2, 831 06 Bratislava, Vladimír Švanda, F. Čechury 4465, 708 00 Ostrava-Poruba a Slávka Tallová, Jiráskova 165, 916 01 Stará Turá.

Riešenie problému č. 2471 (Matouš): 1.Se2+ K:h4 2.Kh2! (nie 2.Kg2? pre 2...Dg7+ 3.Kh2 Dg2+! 4.K:g2 pat) 2...Db8! 3.Se5! (3.S:b8? pat, ale nevyjde ani 3.Sd6? pre 3...Dc7! a biely stratí figúru bez náhrady) 3...Dc7! (aj teraz je to najlepší ťah čierneho, ale prázdne pole d6 využije biely na rozhodujúci úder) 4.Jd6! (hrozí 5.Sf6 mat) 4...Kg5! (lebo po 4...De7 5.Jf5+, alebo 4...Dd8 5.Sg3+ Kg5 6.Jf7+ dobyje biely čiernu dámu vidličkami) 5.Je4+ Kh4 (posledný pokus o pat 6.S:c7?, pravda, v novej pozícii, po prevode jazdca z f7 na e4 je "malý" rozdiel) 6.Sg3+! D:g3+ 7.J:g3 a biely, ako je už z teórie dávno známe, ľahko vyhrá (aj keď mnohým šachistom by ďalší postup robil ešte veľké ťažkosti). Je pozoruhodné, koľko jemných obratov možno vložiť do zdanlivo nezaujímavej pozície.


Šachová predajňa

Na Včelárskej ulici č. 2 v Bratislave-Prievoze (neďaleko križovatky Mierovej a Tomášikovej ulice) sa nachádza predajňa známeho medzinárodného veľmajstra K. Mokrého. Jeho zamestnankyňa pani Huliaková v nej ponúka veľký sortiment nových aj antikvárnych kníh, rozdelených prehľadne na sekcie otvorenia, strednej hry, koncoviek, ďalej biografie, turnajové bulletiny, časopisy a publikácie z kompozičného šachu. Nechýbajú však ani šachové súpravy stolné, vreckové, cestovné a nástenné, šachové pečiatky a dokonca aj stolíky a luxusné umelecké šachovnice s figúrkami. Odporúčame záujemcom, aby predajňu navštívili (od 9.30 do 16.30 h, v sobotu 9-12), alebo sa informovali telefonicky na bratislavskom čísle 239-851. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred