Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(6.3.1992)


Problém č. 2512V. Lukianov

I. cena

Hlas ľudu 1990

Mat 2. ťahom


Problém č. 2513K. Mlynka

II. cena

Hlas ľudu 1990

Mat 2. ťahomProblém č. 2514P. Kondratev

III. cena

Hlas ľudu 1990

Mat 2. ťahomHlas ľudu

Bratislavský denník Hlas ľudu má vo štvrtkovom čísle podtitul "Magazín senzácií, zaujímavostí, morálnych havárií, správ (a opráv)". Pravdepodobne medzi tie zaujímavosti patrí aj jeho šachová rubrika, venovaná už od roku 1969 pravidelným ročným medzinárodným skladateľským súťažiam, s jedinou výnimkou dvojťažkovým. Dnešné tri problémy na riešenie získali ceny v nedávno rozhodnutom turnaji za rok 1990. Ide o pekné, moderné a poučné dvojťažky, ktoré potešia najmä riešiteľov obľubujúcich aj zdanlivý a zvodnostný obsah: v I. cene zvodnosti 1.Sf2? a 1.Vd4?, v II. cene 1.Ve5?, 1.Vd5?, 1.V5b4? a v III. cene zdanlivé hry 1...K:d5, V:d5 2.D:b5, c6 mat a navyše zvodnosti 1.J:d6? a 1.Jf2? – vo všetkých prípadoch dochádza k zaujímavým zámenám variantov, prípadne aj "funkcií". Riešenia pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami.

* Knihy za riešenie problémov č. 2501 a 2502 vyhrávajú: Zuzana Brtáňová, 962 04 Kriváň 433, Karel Henc, nám. 28. října 12, 602 00 Brno a Štefan Papán, SNP 1198/32-18, 020 01 Dolný Kubín.

Riešenie problému č. 2508 (Toth): 1.Df8 hrozí 2.Df4 mat, 1...Vf7, Sf7, Vc1+ 2.J:g6, Db8, Sg1 mat. Vzájomné zaclonenie veže a strelca (Grimshawova téma) na poli f7.

Riešenie problému č. 2509 (Hlinka): 1.h8D V:h6 2.Df8+! (nie hneď 2.D:h6? S:d4+ 3.Kb1 Sf5+ 4.e4 (4.Kc1 Se3+ 5.Kd1 Vg1 mat) S:e4+ 5.Kc1 Se3+ 6.d2 Vc5+!, preto treba najprv vynútiť blokovanie poľa c5) 2...c5 (2...K:a4 3.D:h6 s remízou, lebo bielemu už nehrozí mat) 3.D:h6 (3.Da8? S:b3+! a čierny vyhrá) 3...S:d4+ 4.Kb1 (4.J:d4?? Vg1 mat!) 4...Sf5+ 5.e4 S:e4+ 6.Kc1 Se3+ (čierny si vytvoril batériu a hrozí získať dámu, čo by mu vyšlo po 7.Kd1? Vg1+!, ale biely vie, ako sa tomu vyhnúť) 7.Jd2! Vg1+ (už nemá 7...Vc5+??) 8.Sd1 S:h6 pat (8...V:d1+ 9.K:d1 S:h6 10.J:e4 remíza). Pekná patová štúdia s "logikou" a zaujímavou aktívnou hrou čierneho.


ČSFR – Izrael

Na základe požiadavky kapitána izraelského družstva J. Rettera bola v medzištátnom kompozičnom zápase posunutá zasielacia lehota na 20. augusta t. r. Naši autori môžu posielať svoje skladby na adresu kapitána čs. družstva do 31.7.1992.


Mladí víťazi

Na majstrovstvách Slovenska v kategóriách mládeže (uvedené sú ročníky narodenia) zvíťazili títo chlapci a dievčatá: 1976-77 Soršák (Bratislava), Cigániková (Prievidza), 1978-79 Balogh (Nové Zámky), Bracjunová (Bratislava), 1980-81 Pčola (Snina), Pokorná (Bratislava), 1982-83 Slovík (Bratislava), Horvatová (Hlohovec), 1984 a mladší Ribanský (Prešov), Koišonová (Modra).


Krúžok kompozičného šachu

Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude v piatok 13. marca od 18. h v Dome kultúry Ružinov. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred