Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(21.2.1992)


Problém č. 2508 – originál

Branislav Toth, Žilina

Mat 2. ťahom


Problém č. 2509 – originál

Michal Hlinka, Košice

Biely remizujeĎalší nový autor

Autor dvojťažky, ktorý sa v našej rubrike predstavuje prvý raz, uverejnil svoju prvotinu minulý rok v Národnej obrode. Nad druhým diagramom je meno nášho stáleho prispievateľa a zároveň najlepšieho slovenského skladateľa štúdií. Hlavný variant autorského riešenia je takýto: 1.h8D V:h6! 2.Df8+! c5! 3.D:h6 S:d4+! 4.Kb1 Sf5+ 5.e4! S:e4+ 6.Kc1 Se3+ 7.Jd2! Vg1+ 8.Sd1 S:h6 pat. Riešenie dvojťažky a doplnky, prípadne námietky k riešeniu štúdie pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami.

* Knihy za riešenie problémov č. 2498 a 2499 vyhrávajú: Bartolomej Borovský, Levočská 20-23, 052 01 Spišská Nová Ves, Jozef Holubec, ul. Povstania českého ľudu 34, 040 01 Košice a Roland Lörinc, 044 01 Drienovec 269.

Riešenie problému č. 2505 (Sovík): Zdanlivé hry 1...S:c5, Je6 2.d6, d:e6 mat, 1. zvodnosť 1.Da6? hrozí 2.Dc4 mat, 1...S:c5, Je6 2.D:g6, Sg2 mat, 1...Jf3!, 2. zvodnosť 1.Jb7? hrozí 2.Da4 mat, 1...S:c5, Je6 2.J:c5, J:d6 mat, 1...Jf3! a riešenie 1.Jc6 hrozí 2.Da4 mat, 1...S:c5, Je6 2.V:e5, Ve3 mat (1...Jf3 2.Ve3 mat). Štvorfázová zámena dvoch matov, pričom k tematickému zrušeniu batérie dochádza raz priamym odchodom dámy a dvakrát jej zaclonením. Pozoruhodná je pestrosť škodlivých motívov uvedených ôsmich variantov.

Riešenie problému č. 2506 (Labai): Zdanlivé hry 1...Jd1~ 2.Sc3+ Kc5 3.De7+ J:e7 mat, 1...g:f4 2.Jc2+ Ke5 3.Df6+ J:f6 mat, riešenie 1.Dd6 hrozí 2.Sc3+ J:c3 3.Db4+ J:b4 mat, 1...Jd1~ 2.Dc5+ b:c5 3.Sc3+ J:c3 mat, 1...g:f4 2.V:f4+ S:f4 3.D:f4+ J:f4 mat, 1...Va4 2.J:b5+ S:b5 3.D:b6+ J:b6 mat. Zámena dvoch druhých ťahov bieleho a vynikajúca hra čierneho jazdca, ktorý z batérie matuje v siedmich variantoch a na šiestich rozličných poliach. Navyše samomat obsahuje aj jeden hrozbový paradox, keď ťah 1...Jd1~ v zdanlivej hre umožňuje pokračovanie 2.Sc3+, kdežto v riešení ho naopak znemožňuje...

* Štrnáste číslo Patu a matu, o ktorom sme v našej rubrike už písali, bolo rozosielané koncom januára. Má opäť bohatý a zaujímavý obsah, škoda len, že sa menej vydarila technická stránka, keď z mnohých diagramov "zmizli" čierne políčka. Vydavatelia časopisu sa všetkým predplatiteľom ospravedlňujú za túto nepríjemnú chybu zavinenú tlačiarňou a garantujú, že v ďalších číslach sa toto faux pas už nebude opakovať.

* Istý pokrok sa udial v záverečnom dlhotrvajúcom finiši 4. svetovej súťaže v kompozičnom šachu. Ako oznámil predseda Stálej komisie FIDE K. Wenda z Rakúska, náš protest proti vylúčeniu dvoch štúdií zo súťaže, je teraz v rukách niekoľkonásobného majstra sveta v riešení Pauliho Perkonoju z Fínska. Čaká sa na jeho ortieľ, ale zatiaľ nevieme, kto povie definitívne slovo v prípade, ak sa štúdie, alebo aspoň jedna z nich uznajú za korektné. Želali by sme si, aby dodatočný bodový zisk bol daný minimálne číslom 13...

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude dnes, v piatok 21. februára od 18. h v Dome kultúry Ružinov. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred