Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(28.2.1992)


Problém č. 2510 – originál

Peter Durst, Levoča

Pomocný mat 2. ťahom

b) Pb4 na d3 c) v b) Jd8 na g3


Problém č. 2511 – originál

Ľuboš Kekely, Žilina

Biely vyhrá

 Téma svetovej súťaže

Nezvyčajný sortiment problémov na riešenie začíname pomocným matom na tému 4. svetovej súťaže v kompozičnom šachu: pozíciu na diagrame rieši 1.Kd5 V:f4 2.Ve5 Vd4 mat, v ďalších dvoch pozíciách matujú na tom istom poli iné biele kamene. Štúdia č. 2511 mala historickú predohru, keď v postavení s bielym Pf7 (namiesto a7) po zamýšľanom 1.f8D našiel počítač Ivana Jarolína (pri neznámom autorovi programu) vyvrátenie 1...Df3+! 2.D:f3 pat. V oprave na diagrame ide autorovo 1.a8D Dh3+ (1...Df3+ 2.Kb4 s teoretickou výhrou) 2.g3 D:h2 3.Df3! tempo a po 3...Kd2 4.f1+ 5.J:h2. Pravda, najlepším, pokračovaním čierneho je 3...Dc2, ale v tomto prípade už riešitelia asi nebudú mať veľké problémy doviesť boj do víťazného konca. Dokončenie riešení pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami.

* Knihy za riešenie problému č. 2500 vyhrávajú: B. Moravčík, Tr. Hradca Králové 2, 974 00 Banská Bystrica, K. Pastorek, Osadná 3, 831 03 Bratislava a M. Svrček ml., Komorová 5, 036 07 Martin 7.

Riešenie problému č. 2507 (Vilem): 1. riešenie 1.Dc5 f4+ 2.Kd4 c3 mat, 2. riešenie 1.Df4 d4+ 2.Ke4 c3 mat. Rovnaký matujúci ťah vedie k rozličným matovým obrazcom, pričom oba maty sú modelové.

Riešenie problému č. 2449a (Kekely) sme uviedli pri diagrame, zdá sa však, že po 1.g7 f1D 2.g:f8D sa čierny zachráni ťahom 2...Dh3+! 3.Kd2 D:h4!. K štúdii sa ešte vrátime po vypočutí názoru autora. Oprava.


Časopis po novom

86. ročník mesačníka Československý šach prekvapil svojich čitateľov viacerými novinkami: novým vydavateľstvom ("ORO"), šéfredaktorom (medzinárodný majster Ivan Hausner), kvalitným papierom, krásnymi diagramami a na naše pomery nebývalou aktuálnosťou (v čísle, ktoré vyšlo koncom januára, sú výsledky turnajov zo začiatku januára!). Veríme, že staronový časopis zaujme aj svojím obsahom, rozdeleným do rubrík Aktuality, Zo zahraničia, Súťaže družstiev, Z domova, Náš portrét, Trénerské okienko, Teória otvorenia, Korešpondenčný šach, Šachové umenie (opäť dve strany), Štúdie (pol strany), Kalendár, Riešiteľská súťaž, plus rozličné správy a inzeráty na troch stranách obálky. Jedno číslo s 20 stranami formátu A4 stojí 12 korún, ale ročné predplatné dvanástich čísel vyjde lacnejšie: 132 Kčs. Časopis si možno objednať na adrese redakcie: Kupeckého 760, 149 00 Praha 4.


* * *

Nové koeficienty ELO

Prvé tohtoročné číslo Čs. šachu prináša aj rejtingy praktických šachistov k 1.1.1992. Svetový rebríček má takúto podobu: 1. Kasparov 2780, 2. Karpov 2725, 3. Ivančuk (všetci SNŠ) 2720, 4. Short (Veľká Británia) 2685, 5. Anand (India) 2670, 6. Gelfand (SNŠ) 2665, 7.-10. Širov (Lotyšsko), Kamsky (USA), Jusupov a Salov (obaja SNŠ) 2655 atď. V ČSFR došlo k striedaniu stráží na čele: 1. Štohl 2560, 2. Ftáčnik 2550, 3.-4. Mokrý (všetci Bratislava) a Smejkal po 2535, 5. Hába 2515, 6. Meduna (všetci Praha) 2500, 7. Blatný (Brno) 2480, 8. Lanč 2470, 9.-11. Plachetka (obaja Trnava), Jansa a Hráček (obaja Praha) po 2460 atď. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred