Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(14.2.1992)


Problém č. 2507 – originál

Jozef Vilem, Trnava

Pomocný mat 2. ťahom

2 riešenia


Problém č. 2449a – úprava

Ľuboš Kekely, Žilina

Biely vyhrá

 Čierny pomáha bielemu

Naši pravidelní riešitelia si už zvykli na filozofiu pomocných matov: len ojedinele sa ozve hlas, ktorému sa nepáči, že v tomto žánri čierny spolupracuje s bielym pri vytváraní matovej siete. Inak tomu nie je ani v našom prvom diagrame. K cieľu vedú dva postupy, z ktorých prvý prezradíme: 1.Dc5 f4+ 2.Kd4 c3 mat – aké bude druhé riešenie? Druhý problém je úpravou štúdie č. 2449, ktorú sme uverejnili 9.8.1991 – autor uvádza takéto riešenie: 1.g7 (1.Se3? J:g6! remíza) 1...f1D (1...Jg6 2.Se3 Je7 3.h5 Jg8 4.Kd3 Kg2 5 S:f2 s výhrou) 2.g:f8D De1+ 3.Kd3! D:h4 4.Df5! (tempo!) 4...Dd8+ (4...De1 5.Dg4+ Kf1 6.Dh3+ a vyhrá, 5...Kf2 6.Sg3+ v., 5...Kh1 6.Dh3+ Kg1 7.Se3+ D:e3+ 8.D:e3+ v., 4...Dh8 5.Se3+ Kh1 6.Df1+ v., 5...Kg2 6.Dg4+ Kh2 7.Dg1+ Kh3 8.Dh1+ a 9.D:h8 v., 5...Kh2 6.Df2+ Kh3 7.Df3+ Kh2 8.Sf4+ Kg1 9.Dd1+ K~ 10.De2+ Kg1 11.Se3+ Kh1 12.Df1+ v., 4...De7 5.Dg4+ Kf2 6.Dg3+ Kf1 7.Dh3+ Kf2 8.Se3+ v.) 5.Ke2 De8+ (5...Dh8 6.Dg4 Kh1 7.Df3+ v., 5...Dh4 6.Se3+ Kg2 7.Df3+ v., 5...De7+ 6.Se5 v.) 6.Se3+ Kh2 7.Kf2 Dh8 8.Sf4+ a vyhrá. Druhé riešenie pomocného matu a prípadné doplnky, či námietky k riešeniu štúdie pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

* Knihy za riešenie problémov č. 2496-2497 vyhrávajú: Zdena Chmolová, Javornícka 2, 974 01 Banská Bystrica, Zdeněk Pek, Krásnohorská 20, 851 06 Bratislava a Václav Ševčík, Obvodová 1, 034 01 Ružomberok.

Riešenie problému č. 2503 (Sovík): Zdanlivé hry 1...Vc4, e:d5, S:f3 2.Jd3, Vf5, Jg6 mat, pokusy 1.Sd3? Vc4!, 1.Sf5? e:d5!, 1.Sg6? S:f3! (vždy hrozilo 2.Ve4 mat), riešenie 1.Sf6 hrozí 2.S:g5+ K:e5 3.h8D mat, 1...Dc8 2.Sd3 D:c4 mat, 1...Vc6 2.Sf5 e:d5 mat, 1...Sh4 2.Sg6 S:f3 3.V:f3 mat. Zdanlivé maty v riešení nevyjdú, lebo biely strelec zablokuje príslušné polia, odlákania troch čiernych figúr (Da6, Vd6, Sg3) však umožnia nové maty. Logicko-novostrategická trojťažka svetovej úrovne.

Riešenie problému č. 2504 (Salai): Zvodnosť 1.Vb7? hrozí 2.Vd7 a Ve7, 1...Jf4 2.Ve7 J:d3 3.Vd7! s ďalším 4.Df5 alebo S:d5 mat, 1...Jf2!, riešenie 1.Vb6 hrozí 2.Vd6 a 2.Ve6, 1...Jf4 2.Ve6 J:h5 3.Vd6 a 4.S:d5 alebo Jc5 mat, 1...c1D 2.Vd6 D:c4 3.Ve6 a 4.D:e5 alebo Df5 mat (1...Jf2 2.Vd6 h1D+ 3.D:h1 atď.). Originálne rozmnoženie známej Nowotného témy (zaclonenie dvoch čiernych figúr rozličného chodu ťahom bieleho kameňa na ich priesečník) vo variantoch (paralelne) aj za sebou (sériovo). Táto štvorťažka by isto zaujala aj Loyda, ktorý pred 135 rokmi ako prvý použil danú konšteláciu dvoch čiernych veží a strelcov.


ČSFR usporiada 5. WCCT!

Výkonný výbor Česko-slovenského šachového zväzu jednomyseľným hlasovaním "odklepol" ponuku Stálej komisie FIDE pre kompozičný šach a návrh svojej sekcie kompozičného šachu na usporiadanie 5. svetovej súťaže v kompozičnom šachu našou organizáciou. Táto veľká udalosť, ktorá ma charakter olympiády v skladaní šachových problémov a usporadúva sa raz za 4-5 rokov, sa začne s najväčšou pravdepodobnosťou koncom tohto roku vypísaním siedmich tém. Zasielacia lehota sa očakáva okolo marca 1994 a výsledok v rokoch 1995 alebo 1996. Výber jednotlivých tém by sa mal dokončiť na zasadaní SK FIDE koncom augusta t. r. v Bonne. ČSFR bude obhajovať druhé (alebo dokonca prvé?) miesto zo 4. svetovej súťaže, ktorá ešte stále nie je ukončená... (-kh)


Vzad <<  >> Vpred