Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(7.2.1992)


Problém č. 2505Š. Sovík

10. miesto

4. WCCT C 1.3.1990

Mat 2. ťahom


Problém č. 2506Z. Labai

12. miesto

4. WCCT C 1.3.1990

Samomat 3. ťahomA ešte aj samomat

Na záver nášho prehľadu úspešných skladieb česko-slovenských autorov zo 4. svetovej súťaže v kompozičnom šachu (výsledok ešte stále nie je definitívny!) uvádzame 11-bodovú dvojťažku Štefana Sovíka z Modry a iba o dve miesta horší trojťahový samomat Zoltána Labaia z Milanoviec (okr. Nové Zámky). V dvojťažke sú tematické obrany 1...S:c5, Je6, v zdanlivých hrách po nich nasledujú maty 2.d6, d:e6 a k ich zámenám dochádza vo zvodnostiach 1.Da6? a 1.Jb7?. Samomat (kde biely začne a donúti čierneho dať mat najneskôr tretím ťahom) obsahuje taktiež dve zdanlivé hry: 1...Jd1~ 2.Sc3+ Kc5 3.De7+ J:e7 mat, 1...g:f4 2.Jc2+ Ke5 3.Df6+ J:f6 mat, ktoré sa po úvodníku 1.Dd6 (s hrozbou 2.Sc3+ J:c3 3.Db4+ J:b4 mat) zamenia a pribudne variant 1...Va4. Riešenie dvojťažky a dokončenie riešenia samomatu pošlite do 13 dní na adresu redakcie Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami.

* Knihy za riešenia problémov č. 2492-2495 vyhrávajú: Imrich Bandžuch, Moravská 7/13, 052 01 Spišská Nová Ves, Marian Červenka, Starhradská 6, 851 05 Bratislava a Milan Jurkovský, Čapajevova 37, 080 01 Prešov.

Žartovné problémy vyvolali nečakane veľký ohlas. Deväť bielych pešiakov v č. 2493 si všimli mnohí riešitelia, viacerí si však neuvedomili, že riešenia vznikajú po odstránení každého. Bermudské č. 2494 robilo najmenšie problémy, najveselšie komentáre však vyvolal posledný diagram, napr. "Zbedačený biely kráľ sa preoblečie za čierneho pešiaka" (V. Jerz), "Biely kráľ si ľahne a jeho strelec zastrelí čierneho kráľa ponad ležiaceho svojho" (I. Bandžuch), "Biely kráľ podá demisiu a odstúpi zo šachovnice" (K. Henc) a pod.

Riešenie problému č. 2501 (Sovík): 1.Sc5 hrozí 2.Dc6+ Vd5 3.D:d5, S:d5 mat, 1...D:b5 2.Jc6+ Kf5 3.J8e7+ Ke4 4.Jd5+ Kf5 5.J:d4 mat, 1...V:c5 2.Jd5+ Kf5 3.J8e7+ Ke4 4.Jc6+ Kf5 5.J:e3 mat (1...Dc4 2.Dc6+ aj 2.S:c4 atď.). Téma znela takto: Biely alebo čierny kameň kontroluje určitú líniu a počas riešenia sa zacloňuje jedným kameňom opačnej strany najmenej dvakrát. Autor našiel veľmi pôsobivý mechanizmus, keď v oboch variantoch zacláňajú strelcovu líniu h1-a8 obaja bieli jazdci, pričom v mate sa zaclonenie využije na odviazanie.

Riešenie problému č. 2502 (Sovík): 1. riešenie 1.Kh4 Sc6 2.Vh5 Sg2 3.Sb5 V:g4 mat, 2. riešenie 1.Kh5 Sd7 2.Sh4 Vb6 3.Jg5 S:a4 mat, 3. riešenie 1.Kh6 Se8 2.Sg5 Vb7 3.f6 J:g4 mat. Predpísané boli maty rozličnými kameňmi na tom istom poli, daná skladba však vyniká aj "vedľajšími" efektmi: jednotná hra čierneho kráľa a bieleho strelca, otváranie línií strelca a blokovanie polí. Azda jedinou chybičkou krásy je branie pešiaka v mate.


* * *

Poradia juniorov

K "ELO-listinám" či rejtingom najlepších praktických šachistov pribudli nedávno aj oficiálne poradia hráčov do 20 rokov. V druhom polroku 1991 platili tieto čísla: juniori 1. Adams (Veľká Británia) 2615, 2. Širov (ZSSR) 2610, 3. Kamsky (USA) 2595, 4. Akopian (ZSSR) 2590, 5. Ulybin (ZSSR) 2565, 6. Lotier (Francúzsko) 2560, 7. Spasov (Bulharsko) 2550, 8. Lutz (Nemecko) 2545 atď; juniorky 1. J. Polgárová (Maďarsko) 2550, 2. Galliamová (ZSSR) 2435, 3. S. Polgárová (Maďarsko) 2430, 4. Kachianiová (ZSSR) 2360, 5. Bojkovičová (Juhoslávia) 2310, 6. Wong-Pin (Čína) 2295 atď. Medzi dvadsiatkami najlepších chlapcov a dievčat nie sú zástupcovia ČSFR. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred