Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(13.3.1992)


Problém č. 2515V. Čepižnyj

II. cena

Thèmes 64 1970

Mat 2. ťahom

 


 

Problém č. 2516Ž. Janevski

Probleemblad 1982

Pomocný mat 2. ťahom

3 riešeniaDobrý a zlý príklad

Keďže zasielacia lehota na zápas ČSFR – Izrael v kompozičnom šachu bola predĺžená (do 31.7.1992), vraciame sa k predpísaným témam ďalšími dvoma príkladmi. Dvojťažka moskovského veľmajstra obsahuje zvodnosti 1.Vf6?, 1.Vf4?, 1.Sa3? s hrozbami 2.Sc6, 2.c4, 2.Vd6 mat, proti ktorým sú účinné obrany 1...Sf6!, 1...Jd4!, 1...Jc5! – zacloňovanie bielych figúr sa uplatní v troch variantoch riešenia. Na pomocný mat juhoslovanského autora nás upozornil p. J. Křivohlávek z Uherského Hradišťa. Ak vezmeme za základ väzbu Vh8-Sh5-Kh3, v prvom riešení 1.Sh4 S:f5+ 2.Sg4 V:f3 mat Vh8 viaže nový kameň Sh4 a Sh5 po premiestnení na g4 je viazaný inou bielou figúrou Sf5, pričom obdobný mechanizmus sa uskutoční aj v ďalších dvoch riešeniach. Pokiaľ by platila pôvodná rozhodcova definícia témy, bol by to krásny príklad. Ale "doložka" o tom, že obe matové väzby sa musia realizovať na iných líniách, ako bola pôvodná väzba, nie je v tejto skladbe splnená (aj v mate sa uplatní väzba od Vh8 po stĺpci h), takže ide o "zlý" príklad. Ale napriek tomu môže azda inšpirovať našich autorov k vytvoreniu "dobrých" príkladov... Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (V č. 2515 začne biely a dá mat druhým ťahom, v č. 2516 začne čierny a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, pričom k cieľu vedú tri prvé ťahy čierneho.)

* Knihy za riešenie problémov č. 2503 a 2504 vyhrávajú: Milan Bajar, Hollého 43, 010 01 Žilina, Milan Ondruš, L. Svobodu 5/ 62, 010 08 Žilina a Milan Zamboj, Lúčna 41/1, 971 01 Prievidza.

Riešenie problému č. 2510 (Durst): a) 1.Kd5 V:f4 2.Ve5 Vd4 mat, b) 1.Vf6 Jf7+ 2.Kf5 Jd4 mat, c) 1.Sf7 Vh6 2.Sd5 d4 mat. Maty tromi rozličnými kameňmi na tom istom poli, pričom v každom z nich sa využije blokovanie jedného poľa.

Riešenie problému č. 2511 (Kekely): 1.a8D Dh3+ (1...Df3+ 2.Kb4 s teoretickou výhrou) 2.Jg3 D:h2 3.Df3! tempo 3...Dc2 (3...Kd2 4.Jf1+ a vyhrá) 4.Df1+ Kd2 5.De2+ Kc1 (5...Kc3 6.Je4+ Kd4 7.D:c2) 6.De1+ Dd1 7.Je2+ Kc2 8.Dc3+ Kb1 9.Db2 mat. Po výbornom treťom ťahu využije biely stiesnenú pozíciu čierneho na forsírované matové vedenie.


Matuje strelec s jazdcom

K riešeniu štúdie č. 2471 (Matouš) nám viacerí čitatelia napísali, že síce poznajú poučku o výhre strelca s jazdcom proti samému kráľovi, ale konkrétne matové vedenie im robí veľké ťažkosti. Autor štúdie, majster Mario Matouš si tento poznatok overil na krúžku v pražskom Savarine (jeden z účastníkov povedal: "Ja vím, že se ty figúry maj hejbat nějak do vé, ale nevím jak.") a poslal nám analýzy dvoch pozícií. Prvá, ktorú uverejňujeme dnes, je receptom, ako vyhnať čierneho kráľa zo "zlého" rohu: b. Kf6 Se2 Je5 (3), č. Kh8 (1), mat 19. ťahom, dve riešenia: I. 1.Sd3 Kg8 2.Jf7 Kf8 3.Sh7! Ke8 4.Je5! Kd8 5.Ke6! a) 5...Kc7 6.Jd7! Kc6 7.Sd3! Kc7 8.Sb5 Kd8 9.Jb6 Kc7 10.Jd5+ Kd8 11.Kf7 Kc8 12.Ke7 Kb7 (12...Kb8 13.Sa6 Ka7 14.Sc8) 13.Kd7 Kb8 14.Sa6! Ka7 15.Sc8 Kb8 16.Jb4 Ka7 17.Kc7 Ka8 18.Sb7+ Ka7 19.Jc6 mat, b) 5...Ke8 6.Jd7 Kd8 7.Kd6 Ke8 8.Sg6+ Kd8 9.Sf7 Kc8 10.Jc5 Kd8 11.Jb7+ Kc8 12.Kc6 Kb8 13.Kb6 Kc8 14.Se6+ Kb8 15.Sd7 Ka8 16.Jc5 Kb8 17.Ja6+ Ka8 18.Sc6 mat, II. 1.Sc4 so symetrickým vedením k matom na g1, resp. h1. Analýzu záverečnej pozície z Matoušovej štúdie (ktorá je zložitejšia) uverejníme nabudúce. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred