Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(27.3.1992)


Problém č. 2518P. Gvozdják

I. cena

Martin 1988-1989

Mat 2. ťahom


Problém č. 2519J. Taraba

III. cena

Martin 1988-1989

Mat 2. ťahomMartin 1988-1989

To je názov súťaže, na ktorej konkurovali problémy uverejnené v bulletine Mat-pat a v časopisoch Život Turca a Kultúrny spravodajca Martina. Pokiaľ ide o dvojťažky, zúčastnilo sa na nej 108 skladieb od 66 skladateľov, z toho 44 zahraničných, rozhodcom bol L. Salai sr. V I. cene Petra Gvozdjáka z Bratislavy treba vziať do úvahy zvodnosť 1.Jef3? s hrozbou 2.D:g5 mat a variantami 1...Je6, J:f3 2.V:e6, Je6 mat, pričom v riešení sa objaví zaujímavá "zámena funkcie ťahov". Tretia cena Jozefa Tarabu z Kežmarku obsahuje štyri fázy zjednotené "predĺženým útokom" jazdca: zdanlivé hry 1...J:d6, V:f2 2.J:d6, Jg3 mat, zvodnosť 1.Je4~? hrozí 2.De4 mat, 1...J:d6 2.V:f6 mat, 1...V:f2!, prvý predĺžený útok 1.J:f6!? V:f2 2.V:g5 mat, 1...J:d6! Riešenia oboch dvojťažiek pošlite do 13 dní na adresu redakcie Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (V oboch problémoch biely začne a dá mat druhým ťahom po akejkoľvek obrane čierneho.)

* Knihy za riešenie problémov č. 2507 vyhrávajú: Igor Polák, Nábrežie 2, 942 01 Šurany, Daša Sedláková, Tatranská 79, 974 01 Banská Bystrica Juraj Šesták, K. Gottwalda 30, 048 01 Rožňava.

Riešenie problému č. 2515 (Čepižnyj): Zvodnosti 1.Vf6? hrozí 2.Sc6 mat, 1...Se6!, 1.Vf4? hrozí 2.c4 mat, 1...Jd4!, 1.Sa3? hrozí 2.Vd6 mat, 1...Jc5!, riešenie 1.h7 hrozí 2.h:g8D mat, 1...Se6, Jd4, Jc5 2.Sc6, c4, Vd6 mat (1...S:h7, Sf7 2.S:f7 mat). Tri varianty s využitím zacloňovania bielej figúry, pointa je však v paradoxnosti zvodnosti a riešenia: tie isté maty sú obranami najprv znemožnené, potom umožnené.

Riešenie problému č. 2516 (Janevski): 1. riešenie 1.Sh4 S:f5+ 2.Sg4 V:f3 mat, 2. riešenie 1.Dg4 V:f3+ 2.Jg3 V:h5 mat, 3. riešenie 1.Dg3 V:h5+ 2.Jh4 S:f5 mat. Mechanizmus cyklickej zámeny prvých a druhých ťahov bieleho (AB-BC-CA) je spojený so zaujímavou kombinačnou náplňou odväzovania a priväzovania čiernych figúr.

Problém č. 2449a (Kekely) zo 14.2.1992 bol neriešiteľný. Autor nám poslal túto opravu: b. Kd2 Sf4 Pg6 h4 (4), č. Kg1 Jf8 Pf2 (3), biely vyhrá: 1.g7 (1.Se3? J:g6! 2.h5 Je5 3.Ke2 Kg2 4.S:f2 Kh3 5.h6 Kg4 6.h7 Jf7 7.Sd4 Kh5 s ďalším Kg6 remíza) 1...f1D (1...Jg6 2.Se3 Je7 3.Ke2 vyhrá) 2.g:f8D Df2+ (2...Dg2+ 3.Kd3 Dd5+ 4.Ke3 De6+ 5.Kd4 Dd7+ 6.Ke5 vyhrá) 3.Kd3! D:h4 (3...Df1+ 4.Ke4 vyhrá) 4.Df5! tempo Dd8+ (4...De1 5.Dg4+ Kf1 6.Dh3+ vyhrá, 5...Kf2 6.Sg3+ vyhrá, 5...Kh1 6.Dh3+ Kg1 7.Se3+ D:e3+ 8.D:e3+ vyhrá, 4...Dh8 5.Se3+ Kh1 6.Df1+ vyhrá, 5...Kg2 6.Dg4+ Kh2 7.Dg1+ Kh3 8.Dh1+ 9.D:h8 vyhrá, 5...Kh2 6.Df2+ Kh3 7.Df3+ Kh2 8.Sf4+ Kg1 9.Dd1+ K~10.De2+ Kg1 11.Se3+ Kh1 12.Df1+ vyhrá, 4...De7 5.Dg4+ Kf2 6.Dg3+ Kf1 7.Dh3+ Kf2 8.Se3+ vyhrá) 5.Ke2 De8+ (5...Dh8 6.Dg4+ Kh1 7.Df3+ vyhrá, 5...Dh4 6.Se3+ Kg2 7.Df3+ vyhrá, 5...De7+ 6.Se5 vyhrá) 6.Se3+ Kh2 7.Kf2 Dh8 8.Sf4+ a vyhrá. – Za objavenie prípadnej nekorektnosti (do 13 dní) možno získať knižnú prémiu.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude v piatok 3. apríla t. r. od 18. h v Dome kultúry Ružinov. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred