Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

( 3. 12. 1955)


Úloha č. 685

Jan Beszczyński, Poľsko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (6+4)Partia z I. kola šachového majstrovstva ČSR v Prahe

UjtelkyDoležal

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 Sb4+ 4.Jbd2 b6 5.e3 (v poslednej dobe obľúbenejšie pokračovanie než staršie fianchetovanie strelca na g2). 5...Sb7 6.Sd3 0-0 7.0-0 d5 8.a3 S:d2 (lepšie bolo nevzdať sa dvojice strelcov a ustúpiť na e7) 9.J:d2 Jbd7 10.b3 e5 11.Sb2 (biely pokojne pripúšťa e4, pretože sa tým súčasne zastavuje diagonála strelca b7). 11...e4 12.Se2 Ve8 13.Vc1 Vc8 14.b4 d:c4 (uľahčuje uplatnenie bieleho jazdca na e5) 15.J:c4 Jd5 16.Db3 Ve6 (jediná nádej pre čierneho dostať sa k protihre je prevedenie veže na g6 alebo h6 s nasledujúcim Dh4 alebo Dg5) 17.g3 Vh6 18.Je5 J:e5 19.d:e5 Dd7 (hrozí Dh3) 20.f4! (jediná, ale postačujúca obrana) 20...Je7 (na e:f3 e. p. bolo by nasledovalo 21.S:f3 Dh3 22.Vc2 c6 23.e4 Je7 24.Sg4! D:g4 25.D:f7+) 21.f5! Sd5 22.Dc3 J:f5 (na Vc6 mohlo nasledovať 23.e6 V:c3 24.e:d7) 23.Sg4 Se6 24.Vcd1 Da4 (čierny síce vtipne zachránil figúru, ale biely dostane za to voľného pešiaka a všetky čierne figúry budú veľmi zle rozostavené) 25.S:f5 S:f5 26.e6 f6 27.Dc4 Ve8 28.e7+ Kh8 29.Df7 Se6 30.Df8+ (na D:e6 bolo by prišlo Dc2 31.h4 čo, pravda, tiež stačilo, vzhľadom na ďalšiu hrozbu Df7) 30...Sg8 31.Vd2 Dc6 32.Vdf2 Da8 33.V:f6 V:f6 34.V:f6 (elegantnejšie bolo D:f6, ale biely hral vzhľadom na časovú tieseň súpera a čierny v tejto beznádejnej pozícii prekročil čas).


Vzad <<  >> Vpred