Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 9. 6. 1981)


Problém č. 309

Juraj Brabec

II. cena

Memoriál Hronca C 27. 12 1979

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kc1 Df7 Vd2 Sc4 Sh2 Jc2 Jd1 Pf2 f4 g4 (10), č. Ke4 Va5 Ve6 Sf6 Sg8 Pa3 d4 e5 f3 h7 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problémov č. 301 a 302 vyhrávajú: Milan Buček z Mikušoviec, Štefan Capák z Považskej Bystrice, Ján Kmeť z Brezna a Peter Urban z Popradu.

Riešenie problému č. 306 (Križovenský): a) 1.Sf7 tempo 1...Kd5, Kf5, Je6~ 2.V:d4, e4, V:f4 mat, b) 1.Sd7 tempo 1...Kd5, Kf5, Je6~ 2.e4, V:f4, V:d4 mat. Elegantne konštruovaná "optická" cyklická zámena troch matov.

Majster športu v kompozičnom šachu Juraj Brabec, dlhé roky sa systematicky zaoberá dvojťažkami a dosiahol v nich množstvo úspechov v domácich aj zahraničných turnajoch. Osobitne vynikol v trojfázových zámenách, niekoľko výborných diel utvoril na témy slovenskej školy a v posledných rokoch sa venuje najmä moderným hrozbovým témam. V spomienkovom turnaji J. Hronca, ktorý usporiadala Sekcia kompozičného šachu SÚV ČSZTV, získal II. cenu za pekné "paradoxy" nadväzujúce na zvodnosti 1.Dd7? a 1.Dh5?. Riešitelia by ich mali rozobrať rovnako dôkladne ako riešenie...


Vzad <<  >> Vpred