Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(1.10.1987)Problém č. 52Vladimír Bušík

337 Pravda 30.1.1970

Mat 2. ťahom (6–2)Kontrolná notácia: b. Ka6 Dg6 Sa3 Sh3 Ja5 Jd1 (6), č. Kd5 Sd6 (2), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie (prvý ťah bieleho a jednotlivé maty po rozličných ťahoch čierneho) pošlite do týždňa na adresu redakcie, Októbrové nám. 7, 816 33 Bratislava. Dvaja vyžrebovaní riešitelia vyhrajú hodnotné knižné ceny.

V rade tých slovenských šachových skladateľov, ktorých študentský život bol spojený s Bratislavou, treba menovať aj absolventa Strojníckej fakulty SVŠT, ináč trvalého Prievidžana, Ing. Vladimíra Bušíka (nar. 15.10.1932 v Prievidzi). Do kompozičného šachu vstúpil pomerne neskoro (prvotinu uverejnil ak 36-ročný), dosiaľ však publikoval už okolo 50 skladieb a z nich viaceré veľmi dobrej úrovne (dvojfázové a trojfázové dvojťažky aj trojťažky). Z jeho tvorby uverejňujeme výborne konštruovanú osemkameňovú, i keď ešte "začiatočnícku" dvojťažku.

Riešenie problému č. 50 (d’Orville): 1.Sh5! K:h5 2.Jg3+ Kh4 3.Kf4 h5 4.Jf5 mat. Na prvý pohľad jednoduchá a forsírovaná kombinácia, obeť v prvom ťahu však najlepšie ocení ten, kto strávi istý čas hľadaním matov pri zachovaní bieleho strelca... - Knihy za správne riešenie vyhrávajú: Ján Ďurďovič, Radlinského 34/II-15, 811 07 a A. K. M. Morshed (Bangladéš), SD Mladosť, D3-41/1, Asmolovova 53, 842 47.

* Podľa zatiaľ neoficiálnej správy v 3. svetovej súťaži v kompozičnom šachu skončilo družstvo ČSSR na výbornom štvrtom mieste so 135 bodmi. Zvíťazil Sovietsky zväz (197), druhá bola prekvapujúco PĽR (158), tretia Juhoslávia (150).


Vzad <<  >> Vpred