Vzad <<  >> Vpred

Šach

(23. 1. 1986)


Problém č. 116/15

Juraj Brabec

III. cena

Šachmaty 682, 20, 1972

Mat 2. ťahom (10-10)Riešiteľská súťaž

Problém č. 117/16 Andrej Ančin, Hlas ľudu 1973. Mat 2. ťahom. Biely: Kc2, Df3, Vb6, Jd2, Pc5, Pe4 (6). Čierny: Kd4, Pb7, Pc4, Pf4 (4).

Riešenie zašlite do 14 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160.


Správne riešenie:

Problém č. 110/9 Bednár: 1.Kd3! hrozí 2.De4 mat, 1...Jc3 2.J:f6+ Kd6 3.e8J, De5 mat, 2...J:f6 3.De5 mat, 1...Jd6 2.J:f6+ J:f6 3.De5 mat, 1...V:e7 2.Df3+ Ke6 3.Jc5 mat, 2...Ve4 3.D:e4 mat. 1.S:f6! hrozí 2.De6+ K:e6+ 3.Jd4 mat, 1...J:f6 2.J:f6+ Kd6 3.e8J, De5 mat, 1...V:e7 2.J:a5+ Kc5 (b3) 3.Dc4 mat, 1...Vd6 2.Dd3+ Jd4 3.Jc7 mat, 2...Ke6 3.Jc5 mat, 1...Jd4 2.De5+ Kc4 3.J:a5 mat, 1...Jc7 2.Dd3+ Ke6 3.Jd4, Jc5 mat, 1...Vd8 2.Kd3 hrozí 3.De5, De4 mat, 2...Jc3 3.e:d8D,V, De5 mat, 2...Jd6 3.Jc7, De5 mat, 2...c5 3.De4 mat, 2...V:e8 3.De5 mat, 2...J:f6 3.De5 mat, 2.e:d8D,V+ Jd6 3.Jc7, D:d6 mat, 2.Jc7+ J:c7 3.e:d8D,V mat, 2...Kd6 3.e:d8D mat.

Problém č. 111/10 Petrović: 1.Sg3! hrozí 2.Vd6 mat, 1...J:h6, Jf6, Je5, J:c2, J:a6, Jc6, e3 2.Dd7, Df5, De6, Sb7, Vd4, Sc4, D:h1 mat. -mb-


Vzad <<  >> Vpred