Vzad <<  >> Vpred

Šach

(13. 3. 1986)


Riešiteľská súťaž - záver

Správne riešenie

Problém č. 116/15 Brabec: 1...Sc5, Vc5 2.Jac7, Ve7 mat, 1.Jb4? hr. 2.Dd5X, 1...Vc5, Vf5 2.J:c5, Ve7 mat, 1...Vc7!, 1.Jc3! hr. 2.Dd5 mat, 1...Vf5, Sc5 2.Jac7, J:c5 mat. Téma Grimshaw a zámena matov a obrán. [Viktor Meľničenko ako rozhodca súťaže vystihol novostrategickú podstatu témy: "Cyklické striedanie obranných ťahov čierneho a matujúcich ťahov bieleho podľa schémy ab-AB, bc-CB, ca-AC." (V kolotočovej zámene sa ťahy bieleho striedajú takto: AB,CA,BC.)]

Problém č. 117/16 Ančin: 1.Vc6! hrozí 2.Dc3 mat, 1...Ke5, c3 2.Dc3, Dc3 mat. Oddychová dvojťažka s jednoduchým námetom. [Počítač ukázal, že intencia je neriešiteľná po 1...b:c6!, a navyše skladba má VR. 1.Kb2! tempo, 1...c3+, Ke5, K:c5 2.D:c3, Dc3, Df2 mat.]

Problém č. 118/17 Maruta: 1.Da4! hrozí 2.Vd5+ e:d5/D:d5 3.Df4 mat, 3.Df4+ Ke6 4.Sh3 mat, 1...D:d4 2.Vfd7 hrozí 3.D:d4, Jf7 mat, 2...Vc:d7 (Po 2...Dh4+ 3.D:h4 a 4.Df4, Dd4, Jf7 mat) 3.Jf7+ V:f7 4.D:d4 mat, 2...Vd:c7 3.Jf7+ V:f7 4.D:d4 mat, 1...D:f7 2.Vdd7 hrozí 3.Jf7, Dd4 mat, 2...Vc:d7 3.Dd4+ V:d4 4.J:f7 mat, 2...Vd:d7 3.J:f7+ V:f7 4.Dd4 mat.

Problém č. 119/18 Mansfield: 1.Se7! hrozí 2.Sf6 mat, 1...Kd4+, K:e6+, S:b7, D:b7 2.Sf5, Sg5, Sc2, Sd3 mat. Autor zložil na danú tému viac skladieb, ale táto spája v sebe výbornú konštrukciu, úvodník i vtipný obsah.

Problém č. 120/19 Sucharev: 1.Sg3! Dg3 2.Jc3+ Ke5 3.Vb5+ Kd6 (Kf4) 4.Je4 (Je2)+ a vyhrá, 1...Dd2+ 2.Jc3+ Kd4 3.Vd6+ a vyhrá, 1...Dh3 (Dh1) 2.Vd6+ Ke4 3.Jf2+ a vyhrá, 1...Dg1 (Dc1) 2.Jc3+ Kd4 3.Je2+ a vyhrá, 1...Dg2 (Dc2) 2.Je3+ a vyhrá, 1...De2 (Da2) 2.Je3+ a vyhrá, 1...Dh5 2.Vb5+ a vyhrá.

Problém č. 121/20 Troickij: 1.Vf5! hrozí 2.Vg1+ Kh7 3.Vh5 mat, 1...Sh2 2.Vc8+ Kg7 3.V:h8 Sc7+ 4.Kb5 K:h8 5.Kc6 Sb8 (Sd8) 6.Vf8+ (Vh5+) a biely získa strelca a vyhrá.


Konečný stav v našej dlhodobej riešiteľskej súťaži je nasledovný:

56 bodov: L. Wittner (Košice),

53 b.: Bandžuch (Sp. N. Ves), Marcin (Bardejov), Ing. J. Karel (Praha), J. Podubinský (Kurima), M. Revay (Sp. N. Ves),

50 b.: J. Frický (Bardejov),

49 b.: M. Cyprian (Dubnica),

44 b.: K. Bekiaris st. (Bardejov),

40 b.: P. Jonov (Bardejov),

39 b.: K. Bekiaris ml. (Bardejov), Ing. B. Tkáč (Bardejov),

37 b.: S. Škerlík (Bardejov),

34 b.: Ing. J. Burda (Havířov),

32 b.: J. Gmitter (Bardejov),

27 b.: P. Kruško (Chmeľová),

21 b.: P. Studený (Giraltovce).

Knižné odmeny dostanú prví desiati v konečnom umiestnení a z ďalších riešiteľov, ktorí vyriešili aspoň 7 problémov, sme vyžrebovali ešte 5 výhercov kníh. Sú to: Jozef Gmitter, Stanislav Škerlík, Peter Kruško, Pavol Studený a Ing. J. Burda. Žrebovanie sa uskutočnilo na konferenci VŠZ OV ČSZTV 25.2.1986.

Milan Bednár


Vzad <<  >> Vpred