Vzad <<  >> Vpred

Šach

(3. 1. 1986)


Problém č. 110/9

Milan Bednár, Kurima

originál pre PN

Mat 3. ťahom (13-10)Riešiteľská súťaž

Problém č. 111/10 Ing. Nenad Petrović, 4.č.u., MT Nanning 1959. Biely: Kb6, Dh3, Va4, Vh6, Sa6, Sb8, Jc2 (7). Čierny: Kd5, Da3, Jb4, Jg4, Sh1, Pa2, d3, e4, g5, h5 (10). Mat 2. ťahom.

Do tretice všetko najlepšie. V tomto origináli sa autor zameral predovšetkým na obtiažnosť riešenia, preto ubezpečujeme slabších riešiteľov, že úloha má riešenie. Druhá dvojťažka je z albumu FIDE.

Riešenie zašlite do 14 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160. -mb-


Vzad <<  >> Vpred