Vzad <<  >> Vpred

Šach

(9. 1. 1986)


Problém č. 112/11

Bedrich Formánek

7. miesto

ČSSR-Švédsko C 1.7.1970

Pomocný mat 2. ťahom (5-13)

2 riešeniaRiešiteľská súťaž

Problém č. 113/12: Bedrich Formánek, 1. č.u., Schach 1957. Biely: Kh1, Va5, Sa6, Sd4, Jg4, Pd3 (6). Čierny: Ke6, Sb5, Pg6 (3). Pomocný mat 2. ťahom.

Obidve dnešné úlohy sú pomocné maty 2. ťahom. Začína čierny a pomáha bielemu, aby mu ten dal mat druhým ťahom. Obidve úlohy sú od predsedu kompozičnej sekcie na Slovensku a vedúceho šachovej rubriky v Nedeľnej Pravde. Prvá úloha má až dve riešenia, obidve sa budú hodnotiť po dva body.

Riešenie zašlite do 14 dní na adresu: Milan Bednár 086 12 Kurima 160.


Správne riešenie:

Problém č. 102/1 Piľčenko: 1.0-0-0? (A) 1...d:c3! (a), 1.Vd1? (B) 1...c:b3! (b), 1.Sf4! hrozí 2.Vd1, 0-0-0 mat, 1...d:c3 (a), c:b3 (b) 2.Vd1 (B), 0-0-0 (A). Spracovanie Banného a Fleckovej témy v mereditke.

Problém č. 103/2 Hannelius: 1.Dg5! hrozí 2.V ľub. mat, 1...f6, f5, Vh4+, Vh8 2.Dd5, De7, Vd4, Vd8 mat. Zámena dvoch matov v miniatúrke.

Problém č. 104/3 Bednár: 1.Jc6! tempo, 1...K:c6 2.Se6 e2 3.d5 mat, 1...Ke4 2.Jc8e7 hrozí 3.V:c3, Sg2 mat, 2...Kf3 3.V:e3 mat, 1...e2 2.J6e7+ Kc4 (Ke4) 3.Se6 (Ve3) mat. Jednoduchý obsah s dobrým úvodníkom.

Problém č. 105/4 Brantberg: 1.Dh3! tempo, 1...K:c6, c3, Kb4, Kd4 2.Dc8, D:c3, Sd6, De3 mat. Miniatúrka s dobrým úvodníkom.

Problém č. 106/5 Pachman: 1.Da1! hrozí 2.Jc1 s 3.Jb3 mat, 1...b3+ 2.Jb4 K:b4 (D:a1) 3.De1 (Jc6) mat, 1...Da4 2.Dg1 a 3.Sb6 mat. Prekvapujúci úvodník umožňujúci šach bielemu kráľovi.

Problém č. 107/6 Ruchlis: 1.Jb6? 1...Dd3!, 1.J:c7? 1...Dc6!, 1.Se7? 1...Dd7!, 1.Jf6? 1...De6!, 1.Jf4? 1...Dc4!, 1.Je3? 1...De6!, 1.Jc3? 1...Dc4!, 1.Jb4! hrozí 2.Vd5 mat, 1...Dd3, Dc6 (Dc4, Db7), De6, c6 2.Jb:d3, J:c6, Ve2, Sd6 mat. Veľmi pekná úloha, keď po obranách, ktoré sú vo zvodnostiach vyvrátením, idú jednotlivé maty. -mb-


Vzad <<  >> Vpred