Vzad <<  >> Vpred

Šach

(5. 12. 1985)


Problém č. 102/1

Viačeslav K. Piľčenko, ZSSR

originál pre PN

Mat 2. ťahom (8-4)Problém č. 103/2: Jan Hannelius, Satakunnan Kansa 1979. Mat 2. ťahom. Biely: Ka4, Df4, Vd7, Sc8 (4). Čierny: Ke6, Vh6, Pf7 (3).Opäť riešiteľská súťaž

Redakcia PN vypisuje už svoju 7. riešiteľskú súťaž v riešení šachových úloh, kde okrem krásnych chvíľ za šachovnicou, môže riešiteľ získať aj 3. VT za vyriešenie minimálne 10 úloh a taktiež prví desiati v dlhodobej riešiteľskej súťaži a vyžrebovaní piati, ktorí vyriešia aspoň 7 úloh, budú odmenení knižnými cenami.

Celkove bude riešiteľom predložených 20 úloh - problémov (z toho polovica na diagrame), pričom bude predbežne asi 10 dvojťažiek, 5 trojťažiek, 1 štvorťažka, 2 štúdie a dva pomocné maty. Môžu však nastať v tom zmeny, ak v priebehu súťaže sa objavia nejaké originály, o zaslanie ktorých vás touto cestou žiadame (najneskôr však do troch týždňov). Čas na zaslanie riešení bude 14 dní, len mimoriadne pre dnešné úlohy je to 21 dní. Súťaž bude viesť M. Bednár a preto sa vo všetkom týkajúcom sa riešiteľskej súťaže, obracajte priamo na neho a nie na redakciu PN. Píšte na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160. Žrebovanie cien sa uskutoční v redakcii PN.

Dnešné prvé úlohy sú ľahšieho štýlu a riešiteľom iste nenarobia veľké ťažkosti, preto s chuťou do toho! Zároveň vás prosíme, aby ste túto súťaž spropagovali medzi ďalšími milovníkmi šachovej hry, najmä v našom okrese. -mb-


Vzad <<  >> Vpred