Vzad <<  >> Vpred

Šach

(21. 3. 1985)


Konečné poradie

Predkladáme vám konečný stav v našej riešiteľskej súťaži, ktorú sme už po šiestykrát usporiadali pre milovníkov kompozičného šachu.


V okresnej súťaži je konečné poradie takéto:

57 bodov: Dzuriš, Ing. Krajčí, S. Krajčí, Škerlík (všetci Bardejov),

53 bodov: J. Bezeg, O. Bezeg (Kurima), Ing. Kokinda (Šašová),

49 bodov: Repka (Kurima),

47 bodov: Bekiaris st., Bekiaris ml. (Bardejov),

45 bodov: Podubinský (Kurima),

43 bodov: Zlacký (Kobyly),

41 bodov: Ing. Tkáč (Bardejov),

37 bodov: Gmitter (Bardejov),

26 bodov: Frický, Marcin (Bardejov),

21 bodov: Ing. Kunec (Hertník).

Na ďalších miestach k podstatným zmenám nedošlo. Do bodovania bolo započítané aj vedľajšie riešenie v probléme č. 98/17.


V mimookresnej súťaži je poradie nasledovné:

53 bodov: Cyprian, Cerulík (Dubnica), Wittner (Košice),

49 bodov: Bandžuch, Revay (Sp. N. Ves),

48 bodov: Ing. Karel (Praha),

43 bodov: Ing. Burda (Havířov),

10 bodov: Ing. Mihalčo (Košice).

Knižné a vecné ceny vyhrávajú prví štyria z okresnej súťaže a prví traja z medziokresnej súťaže a vyžrebovaní Ján Bezeg, Juraj Repka (Kurima), Ing. Tkáč, Bekiaris ml., Frický (Bardejov) a Zlacký (Kobyly). -mb-


Vzad <<  >> Vpred