Vzad <<  >> Vpred

Šach

(14. 3. 1985)


Riešiteľská súťaž

Predkladáme riešiteľom našej súťaže zostávajúce správne riešenia šachových problémov.

Problém č. 92/11: 1.Jf6? 1...Db1!, 1.Jd6! hrozí 2.Ve4 mat, 1...Sc6, Sg6, Jf4, Db1 2.Jf7, D:e6, Jeg4, Jdc4 mat. Trojfázová zámena matov.

Problém č. 93/12: 1.Sb2? 1...Dc7!, 1.Sg7! hrozí 2.Df4 mat, 1...K:e3, Kf3, K:f5, S:e3, D:f5 2.Ve7, Vb3, Vf7, Vb5, Ve7 mat. Zámena troch matov s tromi voľnými poľami pre čierneho kráľa.

Problém č. 94/13: 1.Sg4! hrozí 2.S:e6 a 3.V:a2 mat, 1...f:g1S 2.Jd1 Sf2 (Se3) 3.J:f2 (J:e3) mat, 1...f:g1J 2.Sd1 Je2 (Jf3) 3.S:e2 (S:f3) mat, 1...f1S 2.Se3 d:e3 3.V:f1 mat, 1...f1D 2.S:d4 hrozí 3.Jd1 mat, 2...Db1, Dc1 3.V:b1, V:c1 mat. Veľmi ťažký, ale aj veľmi pekný problém s premenou pešiaka na rozličné figúry.

Problém č. 95/14: 1.Jd3? 1...De5!, 1.Jfe2! hrozí 2.V:c7, V:g3 mat, 1...Dg7, Vg7+, Df7+ 2.Ve7, Vg5, V:f7 mat.

Problém č. 96/15: 1.d6! hrozí 2.De4 mat, 1...Vd5, Sd5, J:d6, Ve5, Sb1 2.Je6, J:b5, Dc3, Dd2, Je6 mat.

Problém č. 97/16: 1.Sc3! hrozí 2.Jc2 mat, 1...K:b5, a:b5 2.Jd4, a8D mat.

Problém č. 98/17: 1.Dg6! hrozí 2.De8 s ďalším 3.Vd5+ a 4.D:c6 mat, 1...Sa4 2.D:e4 V:e4 3.Jc3 s 4.J:a4, J:e4 mat, 3...Sc2 4.Jba4 mat, 1...Sb3 2.D:e6 V:e6 3.Jd4 s hrozbou 4.J:b3, J:e6 mat, 3...S:c4 4.Ja4 mat.

Problém č. 99/18: 1.Vfd3! tempo, 1...Vg8+, Vľub, Jľub 2.S:g8, Vc3, Vc1 mat.

Problém č. 100/19: 1.e5! D:e5 (Po 1...Sg7? 2.Vd1!) 2.Ve1 a2 (Po 2...D:e1? 3.Sb7+ Kd7 4.h1D!) 3.h8D a1D+ (Po 3...D:h1 4.Ve8 mat) 4.V:a1 D:a8 5.Vh1 Va7 teoretická remíza.

Problém č. 101/20: 1.Vb4! Sd6 2.Vb6 Se7 (Po 2...Sa3? 3.Va6!) 3.Vb7 Jg6 4.Je5 J:e5 5.V:e7+ a vyhrá, 2...Sc7 3.Vb7 Je6 4.Je5 J:c5 5.V:c7+ a vyhrá. Myšlienka Herbstmanova vo dvoch samostatných variantoch. -mb-


Vzad <<  >> Vpred