Vzad <<  >> Vpred

Šach

(14. 2. 1985)


Problém č. 98/17

dr. Hans-Peter Rehm

I. cena

Die Schwalbe 1971

Mat 4. ťahom (7-13)Riešiteľská súťaž

Problém č. 99/18, Barry Barnes, Č.u., American C.B. 1960. Mat 2. ťahom. Biely: Ka8, Vd1, Vf3, Sh7, Sh8, Ja6, Pa4 (7). Čierny: Kc4, Vg7, Jg6, Pa7 (4).

Dnešná štvorťažka preverí schopností riešiteľov, lebo je pomerne náročná.

Riešenie problémov treba zaslať do 15 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160.


Vzad <<  >> Vpred