Vzad <<  >> Vpred

Šach

(28. 2. 1985)


DOPLNOK RIEŠITEĽOM

V súťažnom probléme č. 98/16 uverejnenom v PN číslo 7, chýba v diagrame postavenie bielej veže na d7 a čierneho pešiaka na g6. Po tejto oprave treba správne riešenie problému zaslať do jedného týždňa.


Vzad <<  >> Vpred