Vzad <<  >> Vpred

Šach

(31. 1. 1985)


Problém č. 92/11

Cor Goldschmeding

I. cena

Probleemblad 1976

Mat 2. ťahom (10-11)Riešiteľská súťaž

Problém č. 93/12, Milan Vukčević, IV. cena, The Problemist 1971. Mat 2. ťahom. Biely: Kh4, Dd6, Vb7, Sa8, Se5, Pc2, c4, e3, f5, g5 (10). Čierny: Ke4, Dh7, Vb1, Sc1, Pe2, f2, h5 (8).

V prvej dvojťažke si všimnite zdanlivé hry 1...Sc6, Sg6, Jf4, Db1 2.Dd6, Df6, Dg5, D:c5 mat, u druhej jednu tematickú zvodnosť.Problém č. 94/13

Artur Kejrans

Lettisches Turnier 1939

Mat 3. ťahom (8-7)Problém č. 95/14, Valentin Rudenko, II. cena, Probleemblad 1983. Mat 2. ťahom. Biely: Kb3, Da8, Vh7, Vg2, Jd4, Jf4, Sh1, Sh8, Pc2, c5, f2 (11). Čierny: Ke4, Dc7, Vg3, Pb5, c3 (5).

Trojťažka vyzerá byť trochu obtiažnejšia na riešenie, treba si všimnúť premenu čierneho pešiaka.

Riešenie dnešných problémov zašlite do 15 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160.


Správne riešenia

Problém č. 86/5: 1.Jd3! hrozí 2.Je5+ Kh4 3.Vf4 mat, 1...V3h4 2.Dd7 hrozí 3.f6 mat, 2...Vh3 3.Da4 mat, 1...V5h4 2.Jd7 hrozí 3.Jf6 mat, 2...Vh5 3.Db4 mat. Dva varianty Hanneliusovej témy, keď po obranách, ktoré vyvracajú zvodnosti 1.Dd7? a 1.Jd7?, vychádzajú pravé maty, ktoré boli hrozbami vo zvodnostiach.

Problém č. 87/6: 1.Jf4! tempo, 1...f1D, f1J, Kf1 2.Da5, Jg2, Dh1 mat. Zámena dvoch matov s premeneným pešiakom.

Problém č. 88/7: 1.Vb1! Jf3+ (Jd3+) 2.Kd6 e1D 3.Sd4+ Ka6 4.Jc7+ Ka5 5.V:e1 J:e1 6.Sc3+ a 7.S:e1 výhra. Efektná štúdia s dobytím čierneho jazdca s teoretickou výhrou.

Problém č. 89/8: 1.Jg5! hrozí 2.Jf7 mat, 1...D:b8, Dd6, Kf4 2.Jd3, Jc:e6, D:f6 mat. Zámena dvoch matov na tú dobu ešte pozoruhodná. -mb-


Vzad <<  >> Vpred