Vzad <<  >> Vpred

Šach

(10. 1. 1985)


Problém č. 88/7

Jan Ševčík

originál pre PN

Biely začne a vyhrá (4-4)Riešiteľská súťaž

Problém č. 89/8 Alberto Mari, Alfiere di Re 1922. Mat 2. ťahom. Biely: Kc1, Dh6, Vb5, Vd8, Sb1, Sb8, Jc5, Jh3, Pf2 (9). Čierny: Ke5, Dc7, Va7, Ja8, Jg2, Pe6, f6, g4, h7 (9).

Predsa uverejňujeme jeden originál, ktorý patrí do tzv. okružnej súťaže, ktorá prebieha v šachových rubrikách v celej republike. Obsahuje myšlienku dobytia čierneho jazdca. Riešenie zašlite do 15 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160.


Správne riešenie

Problém č. 82/1: 1.f3! tempo, 1...S:f3, Sľub, J:f3, Jd2 ľub, Je3, Jc4 ľub 2.Jg6, Vg4, Jg2, Ve4, Se5, S:d2 mat. Tri páry variantov v tempovke s pekným úvodníkom.

Problém č. 83/2: 1.Kd7! tempo, 1...Kd5, Kf5 2.Vh5, Va5 mat. Recipročná zámena matov v miniatúrke (miniatúrka je problém, ktorý neobsahuje viac ako 7 kameňov). -mb-


Vzad <<  >> Vpred