Vzad <<  >> Vpred

Šach

(3. 1. 1985)


Problém č. 86/5

Vladimir Timonin, ZSSR

I. cena

Komsomoľskaja pravda 1971

Mat 3. ťahom (10-8)Riešiteľská súťaž

Problém č. 87/6 Ján Valuška, Mutató 1967. Mat 2. ťahom. Biely: Kc1, Dh5, Se3, Jh3, Pe2 (5). Čierny: Ke1, Pe4, f2 (3).

Trojťažka obsahuje dve zvodnosti a Hanneliusovú tému. V dvojťažke si treba všimnúť zdanlivé hry 1...f1D, f1J 2.Sd2, Sf2 mat, kde v riešení po tých istých obranách vychádzajú iné maty.

Stav v riešiteľských súťažiach uverejníme po 10., 15. a 20. kole. Riešenie dnešných problémov treba zaslať do 15 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160. -mb-


Vzad <<  >> Vpred