Vzad <<  >> Vpred

Šach

(13. 12. 1984)


Problém č. 84/3

Hilding Fröberg, Švédsko

I. cena

Vart Hem 1939

Mat 2. ťahom (12-8)Riešiteľská súťaž

Problém č. 85/4, Ján Valuška, Prapor Peremogi 1970. Mat 2. ťahom. Biely: Ke5, Da1, Vh4, Jf5 (4). Čierny: Ke2, Jb5, Pc3 (3).

Pre informáciu riešiteľov uvádzame postup, ako sa bude bodovať v dlhodobých súťažiach. Za dvojťažku - 2 b., trojťažku - 3 b., štvorťažku - 4 b., pomocný mat - 2 b., štúdie - 5 b. Okrem toho za prípadné objavenie vedľajšieho riešenia, rovnakým počtom bodov ako za hlavné riešenie. Za duál a neriešiteľnosť 1 bodom. Odporúčame ešte spôsob zasielania riešení. Najlepšie je posielať korešpondenčným lístkom, kde je dobre vždy uviesť predchádzajúce riešenia. Stačí úvodník, čiže prvý ťah. Takto je istota, že keď sa lístok niekde stratí, riešiteľ aj tak získa body.

Riešenie dnešných problémov treba zaslať do 15 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima č. 160. -mb-


Vzad <<  >> Vpred