Vzad <<  >> Vpred

Šach

(24. 1. 1985)


Problém č. 90/9

Ján Valuška

5. p.z.

Sredba na solidarnosta 1971

Pomocný mat 2. ťahom (7-7)Riešiteľská súťaž

Problém č. 91/10 Ján Valuška, Šahovski Glasnik 2. 1972. Pomocný mat 2. ťahom. Biely: Kc3, Vg5, Jb8, Sh2, Pb7 (5). Čierny: Kb6, Sd8 (2).

Oba dnešné problémy sú pomocné maty 2. ťahom. Začína čierny a pomáha bielemu, aby mu ten dal mat druhým ťahom. Ide o jednoduché príklady, preto sa netreba báť to riešiť. Riešenie treba zaslať na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160, do 15 dní.

Riešenie problému č. 84/3: 1.Dc3! hrozí 2.Jc:d8 mat, 1...V:c3, D:c3, S:c3, J:c6, Jf7 2.Jb:d8, e:d8J, c:d8J, d8J, e:f8J mat. Výborný úvodník, po ktorom nasleduje päť matov na to isté pole d8 bielymi jazdcami.

Riešenie problému č. 85/4: 1.Vh2+! tempo, 1...Kd3, Kf3 2.Df1, Dd1 mat. Nezvyklý šachujúci úvodník. -mb-Vzad <<  >> Vpred